Stanovisko RS ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví  zaslalo k připomínkám návrh vyhlášky, , kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb.  Novela vyhlášky souvisí s novým pojmem “omezená dostupnost”, přičemž pro takto označené léčivé přípravky nebude možné podle nového odstavce 8 § 5 vystavit tzv. opakovací lékařský předpis. b) Dále se nově stanoví omezení pro provozovatele lékárny, kteří si mohou objednat léčivé přípravky s příznakem „omezená dostupnost“ pouze ve stanoveném obvyklém množství, případně na základě lékařského předpisu Po konzultaci s odborníky vznesla Rada seniorů k této vyhlášce připomínku. Stanovisko v plném znění najdete zde –  Stanovisko RS ČR