Stanovisko vedení RS ČR (nejen) ke změnám ve valorizaci

MPSV představilo návrh na úpravu valorizací, a to jak těch řádných, tak mimořádných. Součástí návrhu je také úprava podmínek v případě předčasných důchodů dlouhodobě. Úprava počítá například se zavedením dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace.

Představené změny opět rozvířily mnoho vášní a Rada seniorů považuje za důležité reagovat. A to nejen na změny jako takové, ale i na vyjádření, která se objevila v médiích. Ta totiž vzbudila daleko více negativních reakcí a pocitů než změny samotné.

Rada seniorů ČR se důrazně ohrazuje proti přinejmenším zavádějícím až nepravdivým zkratkám a výrokům, které vyvolávají mezigenerační konflikty a podsouvají mnoha seniorům pocit, že neutěšený stav státní kasy způsobili. Není tomu tak, senioři jsou občané, kteří ve prospěch této společnosti odpracovali třicet i více let, poctivě platili daně a odvody, a proto je samozřejmé, že na sklonku života očekávají penzi, na kterou si vydělali. Rétorika, která se ozývá z televizních obrazovek je velmi nešťastná až agresivní. My jsme na to upozornili i samotné politiky a budeme to dělat dál. Jestliže cítíme jako Rada seniorů potřebu zlepšení mezigeneračních vztahů, a mnoho podnětů nás o to skutečně žádá, pak by měli začít ti, kteří mají každodenní přístup do médií a jsou tedy jakýmsi příkladem pro zbytek populace. Oni si to možná ani neuvědomují, ale jsou to oni, kdo určují normu komunikace.

Jeden příklad za všechny každý šestý důchod je na dluh.

-          To je právě ta věta, která vyvolává konflikty mezi generacemi, staví mladé proti starým. Navíc je, mírně řečeno zavádějící.

-          Proč? Prostě proto, že onen důchodový účet, kterým se všichni zaklínají, prostě a jednoduše neexistuje a nikdy neexistoval.  Ostatně, kdykoli bylo vybráno na sociálním pojištění více než vyplaceno na důchodech, byly tyto finance v rámci státního rozpočtu využity jinak a nijak se to nezdůrazňovalo, není tedy třeba zdůrazňovat opačný stav.

-          Jestliže neexistuje důchodový účet a výdaje na důchody (stejně jako příjmy ze sociálního pojištění) jsou součástí státního rozpočtu, a důchody jsou navíc tzv. mandatorním neboli povinným výdajem, pak v první řadě musí uhradit tyto výdaje a pak teprve platit to další. Kdybychom to přenesli do domácnosti, je to stejné, jako kdybychom si vzali půjčku třeba na zahradní sekačku nebo dovolenou a pak hořekovali, že každá třetí záloha na energie je placena z dluhu…

-          To, že musíme důchody financovat více z daňových výnosů a nemůžeme se spoléhat pouze na výběr sociálního pojištění České republice již několikrát doporučovalo i OECD. Naopak to, že jsme důchody až dosud více méně financovali pouze ze sociálního pojištění je v Evropě unikum. Jinými slovy, dostáváme se pouze do stavu, že je třeba zapojit do financí na penze i více daňové výnosy.

Proč u seniorů budí obavy každá změna i ta, která, jak uvádíme níže, se projeví třeba až za několik let? Protože většina seniorů je na důchodu závislá, je to jejich jediný zdroj příjmů V rámci domácností jednotlivců starších 65 let jich pracuje 2,9 %. Ekonomicky aktivní jsou spíše mladší senioři, ve věku 65–69 let pracuje 8,2 % seniorů, ve věku 70–74 let 3,1 %, ve starších věkových kategoriích méně než 1 %. Tuto skutečnost by měli mít politici při svých vyjádřeních na paměti.

Co se týče představených změn ve valorizacích, vítá Rada seniorů představený mechanismus u mimořádné valorizace, protože to, že část půjde do základní a část do procentní výměry zabrání výraznému rozevírání nůžek mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory, jak jsme tomu byli svědky v loňském roce. Dodejme, že to bylo to poprvé, co byl tento mechanismus spuštěn a záhy se ukázalo, že při vysoké a delší dobu trvající inflaci přináší další problém. Rada seniorů několikrát apelovala na pana ministra Jurečku, aby se svým týmem přišel s jiným mechanismem. Důležité pro Radu seniorů je, skutečnost, že složitá situace bude seniorům v případě enormní inflace kompenzována. Že to bude formou příspěvku, který nebude mít vliv na další valorizace, vnímáme jako účinný mechanismus, který směřuje k udržení stávajícího důchodového systému. Seniorům se inflace promítne v plné výši v řádné valorizaci. Lze diskutovat jen o výši a nastavení hranic, pro tento příspěvek, o to, co by mělo být hranicí – průměrný důchod, příjmová chudoba apod…Rada seniorů rovněž navrhla pro tento parametr, pokud bude v konečném znění zákona stanoven, stejné ustanovení, jaké platí dnes pro ochodu věku do penze – že totiž vláda jednou za pět let parametr zhodnotí a může jej upravit s ohledem na vývoj demografický i ekonomický.

Pokud jde o změnu vzorce u valorizací řádných, tam chybí Radě seniorů zásadní parametr, a to náhradový poměr, neboli poměr průměrné penze a průměrné mzdy.

Proč? Nejbližší období – dva-tři roky se nestane nic ať už bude ve vzorci polovina nebo třetina růstu reálných mezd, protože se očekává, že reálné mzdy neporostou a 50 % z nuly je 0 stejně jako 30 % z nuly. To je jednoduchá matematika. Otázka ale je, co bude dál, jak moc porostou reálné mzdy? Protože čím vyšším tempem porostou, tím více bude klesat to náhradový poměr. Pokud nebude v zákoně ustanovení o určité hranici tohoto parametru nebo pokud tam nebude ono ustanovení, že se to každých pět let přehodnotí, budeme na pár let opět v situaci, kdy poměr průměrné penze a průměrné mzdy bude 38 % a počet seniorů, kteří mají problémy zaplatit nezbytné náklady na život poroste…

U návrhu na částečné omezení předčasných důchodů chápe Rada seniorů snahu pokud možno udržet osoby na trhu práce, což dává v současné ekonomické situaci smysl. Otázkou je, zda návrh počítá i s pojistkou pro případ ekonomických krizí a vysoké nezaměstnanosti, protože krize dříve či později přijde. V tom jsou ekonomické cykly neúprosné.

Vzhledem k tomu, že znění zákona se dotváří, poslala Rada seniorů ČR ministru práce a sociálních věcí výše uvedené podněty a komentáře.

Rada seniorů ale rozhodně nehodlá komunikovat a vyjadřovat se tak, jak to dělají dnes politické strany mezi sebou. Nehodlá přispívat k vytváření příkopů mezi generacemi. Snaží se dívat na problematiku v celém komplexu, tedy v rámci celé společnosti, kam patří mladé rodiny stejně, jako senioři.

Všichni bychom se měli cítit součástí společnosti, měli bychom se k sobě chovat se slušností a úctou a respektovat své názory a potřeby, byť se v čase a prostoru logicky mění. Naslouchat, hledat argumenty i kompromisní řešení, to je podle nás cesta, kterou by se společnost měla ubírat, nikoli útoky, agrese a jitření vášní. To jen na vysvětlenou, proč se Rada seniorů snaží o komunikaci v tomto duchu. Jsme si vědomi smutného faktu, že společnost je naladěna na konflikt a vášně, ale je na čase to změnit a někdo prostě musí začít. A my bychom chtěli být příkladem.

Neznamená to samozřejmě, že se vším souhlasíme a že budeme jen kývat. Právo nesouhlasit má každý, nemusí ale proto urážet, děsit a útočit na city a vyvolávat strach a obavy. Snažíme se ale o debatu věcnou, podloženou daty a příklady z praxe. Domníváme se, že je to jediná cesta k tomu, abychom mohli být vnímáni jako organizace, která může být uznávána jako partner kterékoli vlády a která přinese opravdu celé spektrum názorů a přijde i s vlastními návrhy řešení.