Setkání v iQLANDII

V  pátek 14. dubna 2023 se v jednací místnosti iQLANDIE sešlo přes čtyřicet  zástupců seniorských klubů celého Libereckého kraje, aby se vzájemně poznali, ale především vyměnili zkušenosti z práce se seniory. V  obsáhlé diskusi i následných neformálních rozhovorech získali účastníci mnoho poznatků a navázali spolupráci.

Závěrem si mohli zájemci prohlédnout všechny expozice iQLANDIE.