Pohodový Den zdraví pro seniory Pardubického kraje

15. dubna Rada seniorů Pardubického kraje uspořádala velmi zajímavou a hojně navštívenou akci pro své členy i další seniory ze statutárního města Pardubice. Již třetí rok se uskutečnilo společensko-zábavné odpoledne, zaměřené na rozšiřování informací o preventivních programech některých zdravotních pojišťoven, o novinkách v péči o naši generaci a o kvalitě zdravotní péče v našem regionu. Odborná část odpoledního programu byla vystavěna na rozsáhlých informacích od Všeobecné a Vojenské zdravotní pojišťovny, které na místě prezentovali kvalifikovaní odborníci. Naproti tomu Pardubická nemocnice ve spolupráci s odbornými zdravotnickými školami zajistila výkon některých jednodušších úkonů, které prováděly jejich studentky. Jednalo se například o měření krevního tlaku, kontrolu množství lipidů v těle, okysličování krve a BMI. Městská policie Pardubice informoval účastníky o vlastních preventivních programech, zaměřených na posílení pocitu bezpečí seniorů a na jejich ochranu ve veřejném prostoru.

 

Akce se již tradičně nazývala Den zdraví pro seniory. Spousta informací byla doplněna velmi očekávaným doprovodným kulturním programem, který byl postaven na dvouhodinovém vystoupení revivalové skupiny Pop Stars. Tu tvoří učitelé hudby ze Zlína a Českého Těšína, používají dobové kostýmy a nám zahráli a zazpívali světoznámé nezapomenutelné hity šedesátých až osmdesátých let slavných seskupení BEE GEES a ABBA. Všichni účastníci se výborně bavili, ty nejznámější písničky si společně zazpívali spolu s kapelou a mnozí neodolali a také si zatančili. Nálada byla opravdu vynikající, celá akce se skutečně líbila a senioři by ji rádi ještě tento rok zopakovali.

 

Vladimír Berounský