Oblastní kolo Babička roku Libereckého kraje 2023

V úterý 11. dubna 2023 se v Domově pro seniory v České Lípě uskutečnilo oblastní kolo soutěže Babička Libereckého kraje. Přihlášení soutěžící absolvovali tři standardní disciplíny, kterými jsou řízený rozhovor s moderátorkou, vlastní vystoupení a módní přehlídka.

Přihlášené seniorky a jeden senior dorazili nejen z České Lípy, ale také z Mimoně a Stráže pod Ralskem, aby převedli mnohé dovednosti – hru na kytaru a zpěv, zručnost při výrobě dek či polštářů způsobem patchwork i výrobků z pedigu, skvělou paměť při recitaci, prezentaci fotografií z cest za skalničkami nebo poznávání nových míst se členy Klubu českých turistů. Přehlídku mnoha krásných výrobků doplnilo velké množství nádherně zdobených kraslic, jejichž autorku Jaroslavu Kulhánkovou vyhodnotila porota jako vítězku soutěže. Na druhém místě se umístila Světla Půčková, která přednesem Tyrolských elegií zaujala všechny přítomné. Bronzovou příčku obsadila Zlatka Vohlídalová, která s tanečnicemi skupiny Babety zpestřila program. Cenu poroty „Babička sympatie“ obdržela Anna Machová.

Celý program doprovázel hudebník Fanda Agnes, jehož písničky po skončení soutěže roztančily všechny přítomné.

Velké poděkování patří ředitelce Domova pro seniory Mgr. Holanové a jejímu týmu za vytvoření skvělých podmínek pro průběh  soutěže.