Velikonoční dekorace ze Strakonic

Členky Svazu diabetiků a Sdružení zdravotně postižených pokračují  v letošním roce kreativním tvořením.  21.2. se vyráběly velikonoční dekorace. Příští tvoření je naplánováno na 21.3. bude se vyrábět ovečka. Příjemně prožité dopoledne v klubovně SZdP. Děkujeme lektorce paní Marcele Novákové za krásné nápady.