Horničtí důchodci sněmovali

V polovině února se konala v Domečku v Horní Suché valná hromada Koordinačního výboru hornických důchodců ( KVHD ) OKD, který sdružuje 16 hornických organizací s 1300 členy. Ty postupně v minulosti ztratily svůj mateřský podnik z důvodů útlumu těžby černého uhlí v OKD. Nyní je jejich hlavním cílem udržování hornických tradic v našem v minulosti hornickém regionu. Patří zde zejména oslava kdysi pro nás velmi ceněného svátku Dne horníků v měsíci září. Nezapomínáme ani na naší tradiční hornickou patronku Svatou Barborku, kterou oslavujeme na začátku prosince. Senioři se chtějí bavit a tak obě výše zmíněné akce navštěvuje značný počet zájemců nejen z řad členů hornických organizací, ale stále více našich sympatizantů. Valná hromada KVHD také vysoce ocenila práci Nadace OKD, která v lednu tohoto roku oslavila už 15 let svého trvání. Děkujeme NOKD, že každoročně finančně podporuje naší činnost. Její finanční grant je zejména pro menší hornické důchodcovské celky mnohdy otázkou jejich přežití.  Závěrem si VH KVHD vytýčila jako jeden ze svých cílů: Ve spolupráci s NOKD zachovávat našim potomkům hodnoty, které zde naší předkové havíři vytvořili.

Ing. Uher Vilém , předseda KVHD OKD