Kladenští legionáři a senioři z Klubu aktivních důchodců si připomněli 80. výročí operace ANTHROPOID

V neděli 16. října 2022 uskutečnila Československá obec legionářská Kladno zájezd do rokycanského Muzea na demarkační linii, které je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. V tomto muzeu již kladenští legionáři a senioři z Klubu aktivních důchodců byli, ale ne všichni, takže jsme si rádi prohlídku mnoha zajímavých exponátů zopakovali. Úvodní slovo si pro nás připravil pan Koch, který nám podal velmi zajímavý výklad. Prohlédli jsme si na 190 kusů vojenské techniky, většinou v plně pojízdném stavu, ať už se jedná o automobilní techniku z období 2. světové války, poválečnou výzbroj ČSLA, ženijní, spojovací a protiletadlovou techniku, obrněné transportéry, tanky i dělostřelectvo. Tyto exponáty jsou využívány při různých vojensko-historických akcích u nás i v zahraničí. Vnitřní expozice nese motto „Nikdo nemá právo zapomenout!“  Mapuje období let 1938 – 1945 v Československu. Zájemci o vojenskou historii si mohli prohlédnout např. výzbroj a výstroj československé prvorepublikové armády, pohraniční opevnění, pozornost je věnována také odboji na Rokycansku a holocaustu. Nechybí řada multimediálních prvků, diorám a trojrozměrných exponátů. Po prohlídce se již všichni těšili na poctivý vojenský guláš, který jsme si domluvili s manželkou a dcerou pana Kocha. Po výborném guláši, kávě a jablečném štrůdlu jsme se rozloučili a moc poděkovali za přátelské přijetí. Poté jsme se přemístili do ulice Míru před rodný dům Josefa Strankmüllera, od jehož úmrtí v srpnu uplynulo 80 let. O život přišel během náročného výcviku ve Skotsku jako frekventant kurzu útočného boje. Měl se stát budoucím agentem – parašutistou určeným k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Zahynul 12. srpna 1942 při zdolávání rozvodněné bystřiny, uklouzla mu noha po kameni, zaklínila se a zlomila mezi kolenem a kotníkem. Jeho ostatky byly 17. srpna 1942 pochovány na hřbitově na předměstí Londýna v Pinneru.  Jeho památku jsme uctili zapálením svíčky.

Poslední zastávkou našeho zájezdu byla prohlídka zámku Kozel a procházka podzimním parkem. Po celý den bylo velmi příjemné slunečné počasí, což přispělo ke spokojenosti všech 50 účastníků tohoto nedělnímu výletu. Poděkování patří Ministerstvu obrany a Československé obci legionářské za poskytnutí dotace.

Text Eva Armeanová a foto Stanislav Pítr