Beseda

Ve středu 19.10.2022 byla připravena Klubem důchodců ČZ nádherná beseda  v rekonstruovaném sálu Muzea středního Pootaví ve Strakonicích . Pozvání přijali členové Svazu diabetiků Strakonice. Přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Ivana Říhová a paní Mgr. Ivana Novotná nám zahrála na dudy. Pan Mgr. Robert Malota na velké obrazovce  promítal dokumentární snímky ze Strakonic. Po krátké  přestávce byly připraveny kvízy a skládačky. Příjemné odpoledne si všichni moc užili a spokojeně odcházeli domů. Děkujeme paní Mirce Ploché za zprostředkovaní  besedy a všem zaměstnancům Muzea středního Pootaví Strakonice patří velký dík.