Radostné vánoce dětem

Senior klub Pomoc bližnímu z.s. z Loun udělal radost velkému počtu dětí ze dvou spolupracujících mateřských škol. Je tradicí, že v prvním Adventním týdnu MŠ mívají besídky ve Vrchlického divadle s finančním výnosem na dárky pro děti. Bohužel v tomto nepříjemném čase, se nemohly uskutečnit. Senioři, vždy na těchto besídkách dávali dětem dárky a tak se letos rozhodli obdarovat je jinak. Speciální MŠ dostala věci na výtvarnou výchovu, kterých není nikdy dost a MŠ v Šafaříkově ulici dárek pro velmi šikovného, však sociálně znevýhodněného školáka – tablet, který používají k výuce v MŠ. Vzhledem k navyšujícím se cenám všeho by to nebylo reciproční a tak se přidal k úhradě ajťák MŠ a dárek rozjasní tvářičky malého chlapečka. Vše je v souladu s vedením MŠ i pečující osobou. Senioři mají velmi dobrý pocit, že v tuto dobu pomohli potřebným adresně. Radostné vánoce všem a v srdcích pokoj a klid ve zdraví a to samé do nového roku si přejeme všichni Lidé dobré vůle.