Rada seniorů k novelám daňových zákonů

V rámci připomínkového řízení obdržela Rada seniorů ČR k připomínkování návrh zákona, kterým se nově nastavuje mezinárodní spolupráce při správě daní. Jde o implementaci Směrnice Rady EU č. 2021/514 do českého právního řádu. Novelují se tak tři české zákony a to:
                zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů,
                zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě a
                zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
Novely mají 47 novelizačních bodů, oproti současnosti se zavádějí zejména nové nástroje k ošetření daňových povinností fyzických a právnických osob podnikajících skrze digitální platformy. Rada seniorů ČR od výše uvedených novel zákonů očekává:
            1. Vyšší funkčnost vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel.
            2. Zvýšení počtu daňových rezidentů v České republice.
            3. Vyšší daňové výnosy u fyzických a právnických osob a
            4. Vyšší ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti v České republice.
Kompletní stanovisko RS ČR najdete v příloze zde - Stanovisko RS ČR