Letní Lounské Vábení

Na 30 seniorů včetně 86-ti letého Václav Víta se sešlo na letním Lounském vábení. Protože někteří senioři vzali i své vnuky, byl nejmladším účastníkem čtyřletý Samík Fiala. Cestu do Loun si našly i seniorky z Karlových Varů, a to z Lázeňského klubu seniorů, který vznikl v březnu letošního roku. Lounští a karlovarští tak navazují kontakty a plánují společné návštěvy a další akce.

V rámci vábení proběhla beseda s režisérem Borisem Procházkou, která všechny bez výjimky zaujala. Nechyběly ani sportovně-dovednostní soutěže.  Za účast si pak každý z přítomných mohl na památku vybrat odměnu po dle svého vkusu. Velmi zajímavé odpoledne mělo jiný ráz než v minulých letech, což senioři kladně hodnotili.

Ráda bych poděkovala za finanční příspěvek Komisi LLV při MěÚ v Lounech. Děkuji všem, kteří přišli, soutěžili a nad pohodlím zvítězili a pro své zdraví hodně udělali! Těšíme se na další společnou akci. A srdečně zveme všechny seniory! Vždy jsou a budou vítáni.

Wilma Svobodová