” FACE TO FACE “

Po dvou korespondenčních zasedáních Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, provedených po prosincové volební konferenci v měsíci lednu a březnu, jsme konečně mohli   s nově zvolenou krajskou řadou zasednou při 3. zasedání 17.6.2021 “face to face” tedy            “z očí do očí”. Jednání jsme provedli na fotbalovém hřišti v obci Velká Polom a v příjemném prostředí nám při jednání asistovaly jen děti z blízké mateřské školy a nedaleká sekačka trávy.

Na začátku jednání nás přivítala starostka obce paní Kateřina Honajzrová a bezprostředně    po jejím krátkém vystoupení jsme mohli poblahopřát třem jubilantům k 70. výročí jejich narození! Po volnějším zahájení jsme pokračovali ve vlastním jednání, ve kterém předseda krajské rady Pavel Gluc rozebral průběh 4. sjezdu RSČR s úkolem seznámit všechny členy krajské organizace se závěry sjezdu a personálními změnami ve vedení RSČR. Dále jsme řešili organizační zabezpečení našich hlavních krajských akcí v roce 2021-krajských sportovních her 2.9. v Kopřivnici a slavnostní setkání seniorů kraje s vyhodnocením výsledků kampaní krajské rady v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů 1.10. v Českém Těšíně.       Na řadu přišly i jiné akce krajské rady např. Seniorkvíz, setkání seniorů okresu Ostrava, okresních koordinátorů seniorské činnosti, aj.

Po dlouhé době jsme se v krásném prostředí smysluplně pobavili, vyměnili poznatky               a názory, upřesnili dílčí problémy a domluvili, co a jak dál v roce 2021. Znovu jsme si potvrdili starou pravdu, že face to face (z oka do oka) je zcela něco jiného a především lepšího než sebelépe a pečlivě, s dobrým úmyslem, připravené on-line nebo korespondenční jednání! Na závěr jsme jednomyslně schválili usnesení 3. zasedání KRS a po krátkém posezení jsme se rozjeli do svých domovů!

Pavel Gluc