Pomozte s námi olympijským vítězům!

Zdá se vám to nemožné? Přesto je to tak. Milí senioři, kteří máte rádi pohyb ve všech jeho podobách, tato výzva je určena právě vám. Zapojte se s námi do Odznaku všestrannosti. Přihlásit se můžete KLINUTÍM ZDE - ODZNAK VŠESTRANNOSTI. 

Možná už jste o něm něco slyšeli, ale máte jej spojený hlavně s dětmi, žáky základních a středních škol. A nebudete daleko od pravdy. V první fázi bylo cílem této akce Českého olympijského výboru motivovat zejména děti. Pohyb je ale důležitý v každém věku a dnes, kdy je třeba zvyšovat obranyschopnost a odolnost organismu, to platí dvojnásob. Odznak všestrannosti už dávno není určen jen dětem, ale zapojit se může skutečně každý. A od seniorů potřebujeme pomoci.

S Odznakem všestrannosti přišli před lety olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Vymysleli disciplíny, které napomáhají všestrannému rozvoji a sestavili také tabulky, podle nichž jsou za dosažené výkony přidělovány body. Poslední věkovou kategorií v těchto tabulkách byl věk 66+.

Když se zástupci Českého olympijského výboru obrátili na Radu seniorů ČR s nabídkou spolupráce, upozornili zástupci Rady seniorů zejména na skutečnost, že sportovních her, které jednotlivé krajské Rady, ale také kluby a spolky pořádají, se účastní senioři výrazně starší, a že se pracuje s věkovými kategoriemi do 70 a nad 70 let. Český olympijský výbor proto tabulky dopracoval, nakolik ale budou odpovídat realitě, ukáže teprve ostrý start. Jednoduše řečeno, teprve s tím, jak se budou scházet dosažené výsledky seniorských sportovců, bude možno tabulky doladit a nastavit seniorům na míru.

 

Disciplíny

Poté, co jsme zmínili, že duchovními otci akce jsou bývalí špičkoví desetibojaři, určitě nepřekvapí, že i v Odznaku všestrannosti je celkem deset disciplín. Ovšem k vaší účasti stačí, i pokud si vyberete pouze jedinou. I tady nám navíc můžete pomoci. U některých disciplín je totiž patrné, že předpokládají možnost využití vybavené tělocvičny s náčiním, jenže to není možné vždy a pro seniory by to mohlo být neřešitelné. Zvláště pokud by chtěli absolvovat všech deset disciplín, aby si mohli na konci stáhnout diplom za úspěšné absolvování. A proto také hledáme disciplíny alternativní. Takové, které se dají dělat v přírodě nebo třeba i doma. Můžete tedy přemýšlet a posílat nám své tipy.

Všechny disciplíny, které vám představíme, najdete také na webové stránce www.odznakvsestrannosti.cz, kde jsou u všech disciplín s výjimkou plavání videa s jejich správným provedením.

1. TEST RYCHLOSTI – běh na 60 metrů
Klasická „šedesátka“ s nízkým startem. Zaběhnout si ji můžete na atletickém ovále nebo kdekoliv jinde, když si předem změříte danou vzdálenost. Čas vám může stopovat třeba kamarád. A pak si role obrátíte.

2. TEST RYCHLOSTI A VÝBUŠNOSTI – skok do dálky z rozběhu
Zvolte libovolně dlouhý rozběh, odrážíte se jednonož z pevného odraziště s doskokem do písku. Měří se od místa odrazu po poslední stopu zanechanou v doskočišti. Pro tuto disciplínu využijte některé z volně přístupných doskočišť.

3. TEST VÝBUŠNOSTI DOLNÍCH KONČETIN – hod medicinbalem (2 kg) obouruč přes hlavu vzad

Medicinbal je těžký míč určený k posilování. Najdete ho v každé menší i větší tělocvičně i v řadě dalších sportovišť. Při této disciplíně vezmete medicinbal do obou rukou, postavíte se zády do směru hodu a na jeden nápřah medicinbal přes hlavu odhodíte. Nezapomeňte mít paty chodidel před odhodovou čarou, po odhodu ji můžete přešlápnout.

4. TEST SILOVÉ VYTRVALOSTI HORNÍCH KONČETIN – shyby na šikmé lavičce po dobu dvou minut

Shyby doporučujeme dělat na klasické švédské lavičce (3,6 metru) zavěšené na 10. příčce žebřin (145 cm nad zemí). Účastník se položí na desku obličejem dolů. Rukama se drží nadhmatem nebo podhmatem v šíři ramen žebřiny, na které je zavěšená lavička. Poloha nohou nehraje roli.

5. TEST HBITOSTI A VYTRVALOSTI – skákání přes švihadlo po dobu dvou minut
Švihadlo určitě řada z vás najde doma. Schválně, kolik přeskoků za dvě minuty zvládnete? Pokud budete disciplínu provádět úplně přesně, měli byste každých 30 sekund změnit styl – popředu, pozadu, vajíčko a střídání nohou při přeskocích.

6. TEST VÝBUŠNOSTI DOLNÍCH KONČETIN – trojskok snožmo z místa
Trojskok zvládnete klidně i doma na zahradě nebo v parku. Disciplínu je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku. Všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni – vedle sebe. Při doskoku nemusí být chodidla vedle sebe, ale měří se poslední stopa.

7. TEST SILOVÉ VYTRVALOSTI HORNÍCH KONČETIN – kliky po dobu dvou minut

Jednoduchá disciplína, kterou zná každý. Všechny dívky, ženy, chlapci do 11 let a muži nad 60 let dělají jednodušší kliky – oporem o kolena (tzv. ženské kliky), chlapci a muži ve věku 12 až 60 let dělají kliky oporem o chodidla. Kliky doporučujeme dělat na čisté podlaze nebo na trávníku.

8. TEST VYTRVALOSTI TRUPU – lehy sedy po dobu dvou minut
Podobný princip jako u kliků. Pamatujte na to, abyste měli chodidla celou dobu v kontaktu s podložkou (zemí). Můžete i poprosit kamaráda, aby vám nohy u země držel. Cvik se provádí do nejvyšší polohy, kdy se lokty dotknete kolen. Lze i střídat levý loket – pravé koleno a opačně.

9. TEST VÝBUŠNOSTI HORNÍCH KONČETIN – hod míčkem (150 g)
Hod kriketovým míčkem přesně tak, jak ho znáte ze školy. Zvolte libovolně dlouhý rozběh a snažte se krikeťák odhodit co nejdál. Pokud nemáte možnost půjčit si měřicí pásmo, zkuste vzdálenost odkrokovat. Klidně si přizvěte i někoho na pomoc. V disciplíně se pak můžete vystřídat.

10 a) TEST AEROBNÍ VYTRVALOSTI – běh na 1000 metrů
Využijte buď atletický stadion, nebo si kilometrovou trasu změřte třeba v parku. Startuje se z polovysokého startu a klidně k běhu přizvěte i kamarády nebo kolegy. Disciplínu zvládnete všichni naráz.

10 b) TEST AEROBNÍ VYTRVALOSTI A HBITOSTI – dribling s basketbalovým míčem po dobu dvou minut
K této disciplíně vám stačí basketbalový míč a dvě jakékoliv mety na zemi. Mety však od sebe musí být vzdálené deset metrů. Sportovec vyběhne od jedné mety směrem ke druhé a obíhá ji z jedné strany, při návratu obíhá druhou metu z druhé strany (trasa driblingu je tedy ve tvaru osmičky). Při obíhání met dribluje vždy vnější rukou, tj. kolem jedné mety pravou, kolem druhé mety levou rukou.

10 c) TEST AEROBNÍ VYTRVALOSTI – plavání po dobu dvou minut

Využijte jeden z plaveckých bazénů o velikost 25 metrů s drahami. Můžete si vybrat, jestli odstartujete z bloku, nebo z vody. Plavete libovolným způsobem, který můžete střídat. Měří se naplavaná vzdálenost v celých metrech za dvě minuty.

Sportuje celá rodina

Výhodou akce je, že se do ní můžete zapojit třeba i s vnuky. O zábavu budete mít postaráno a navíc uděláte všichni něco pro své zdraví.

Už víte, jaké disciplíny zkusíte? Tak s chutí do toho! Jen nezapomeňte, že každému sportovnímu výkonu musí předcházet příprava v podobě rozcvičení (strečink, poklus na místě, rozhýbání horní/dolní části těla, kroužení v bocích, dýchací cvičení). Přihlásit se můžete KLINUTÍM ZDE - ODZNAK VŠESTRANNOSTI.  Pokud chcete pomoci nastavit tabulky olympijských vítězů, vyplňte heslo Rada senioru.

Pro nejaktivnější sportovce z každého z třinácti krajů, kde má Rada seniorů krajskou Radu, připravil olympijský výbor dárek. Do soutěže o dárky od Českého olympijského výboru budou zapojeni i ti, kteří nám pošlou tipy na disciplíny pro seniory. Ty můžete posílat do redakce DOBY SENIORŮ, a to jak poštou, tak mailem.

ADRESA: DS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, dobasenioru@rscr.cz