Střelecká soutěž na počest válečného veterána Ludvíka Darovce a u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války

V pátek 4. září 2020 uspořádala Československá obec legionářská Kladno 2. ročník střelecké soutěže z pistole vzor 75 ráže 9 mm na počest válečného veterána Ludvíka Darovce a u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války. Střílelo se na střelnici ve Zvoleněvsi. Opět nás dohonil koronavirus, takže jsme si do autobusu museli vzít  roušky a dezinfekci, tak jako tomu bylo při 10. ročníku střelecké soutěže ze samopalu na počest válečné veteránky Vandy Biněvské v Rudě u Nového Strašecí letos v  červnu.  Nad soutěží převzal záštitu primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, který si také s legionáři zastřílel. Střelby zahájila předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, která přivítala všechny přítomné, představila dceru válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslavu Čížkovou a poděkovala panu primátorovi za finanční podporu. Pan primátor informoval o současné koronavirové situaci v Kladně a ocenil zorganizování soutěže. Jan Rubeš vysvětlil bezpečnostní pokyny a Stanislav Pítr připravil seznam střílejících dvojic.

Mezi přítomnými panovala pohodová atmosféra, kterou umocnilo slunečné počasí, oblíbené koláče a také odhodlání nastřílet co nejvíce bodů. Funkce vedoucího rozhodčího se jako vždy ujal Stanislav Andrášek, syn francouzského legionáře, který kontroloval a počítal nastřílené body a konstatoval, že se celkově lepšíme.

V kategorii mužů se na 1. místě umístil Pavel Vaněk s nastřílenými 92 body, na 2. místě Ivo Bedrna s 87 body a 3. místo získal Josef Petráček s 85 body. V kategorii žen si 1. místo vystřílela Miroslava Čížková, dcera Ludvíka Darovce, která to komentovala slovy: „Přece jsem to musela dát na tátovu počest.“ Nastřílela 91 bodů.  2. místo obsadila Věra Bílková s 67 body, střeleckých soutěží se zúčastnila poprvé a při střelbě ze samopalu obsadila rovněž 2. místo. 3. místo patřilo Heleně Ganické, která nastřílela 56 bodů. Stejný počet bodů nastřílela i Anna Vaňková, ale sestra Ganická měla více tref do černého a tím více započítaných bodů. V kategorii mužů hostů se na 1. místě umístil Vítek Honek s 79 body, na 2. místě Karel Dudek s 68 body a na 3. místě Miloslav Juříček s 51 body.

Ještě než byly předány odměny, předsedkyně ČsOL Kladno poděkovala všem za účast a střelecké výkony. Dvěma členkám Ivetě Kohelové a Marcele Möstlové předala členský průkaz a odznak ČsOL.  Poté poděkovala Ivetě Kohelové za sponzorský dar pro ČsOL Kladno, za což byla odměněna potleskem. Všichni přítomní dostali na památku své terče, pamětní list a propisovací tužku s nápisem Československá obec legionářská Kladno.

Na závěr byly předány odměny a udělali jsme si společnou fotografii. Střeleb se zúčastnilo celkem 36 zájemců, někteří členové se moc těšili, ale ze zdravotních důvodů a obav z koronaviru se omluvili. Všichni účastníci se již nyní těší na další ročník této oblíbené soutěže.

Poděkování patří panu primátorovi Danu Jiránkovi za poskytnutí záštity, odměn a finančních prostředků, panu Janu Rubešovi za bezpečný průběh střeleb a všem, kteří si přišli zastřílet a uctít památku skromného, statečného bratra Ludvíka Darovce, kterého jsme si moc vážili a který navždy zůstane v našich vzpomínkách. U příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války 7.května 2020 jsme se poklonili jeho památce u rodinného hrobu v Tuchlovicích.