Letní biatlon seniorů

Rada seniorů Pardubického kraje připravila na den 18.9.2020 zajímavou sportovní a společenskou akci, nazvanou Letní biatlon seniorů. Za významné podpory Střední průmyslové školy chemické a jejího ředitele Ing. Jana Ptáčka, který dlouhodobě s pardubickými seniory spolupracuje, se akce odehrála ve sportovním areálu školy. Využili jsme také jejich zázemí, po skupinách proběhla exkurze v prostorách, kde se žáci připravují na svá budoucí zaměstnání a škola zajistila také stravování účastníků. Našim sponzorem byla společnost  Sev.en EC, a.s., která je dodavatelem elektrické energie pro značnou část kraje. Elektronickou střelnici poskytl Český svaz biatlonu.

Přestože se začala výrazně zhoršovat epidemiologická situace, celou akci jsme při dodržování hygienických opatření zvládli k velké spokojenosti všech soutěžících, zájem totiž výrazně přesahoval naše možnosti. Senioři ocenili, že mezi nás zavítal radní Pardubického kraje Ing. B. Bernášek, který má v gesci školství a pardubičtí zastupitelé R. Klčo a J.Procházka, kteří nám přivezli roušky a dezinfekční prostředky.

Nejúspěšnějším účastníkem byl J.Felgr z Ústí nad Orlicí, který na střelnici dosáhl plný počet zásahů a nejstarší pak byla 87.letá Jana Mrázková z Chrudimi. Oba obdrželi od radního Ing. Bernáška zvláštní ocenění. Vítězi ovšem byli všichni, kteří se soutěže zúčastnili, bez ohledu na časy nebo počet zásahů na střelnici. Dokázali jsme politikům i mladým, že senioři přistupují k životu aktivně.

Vladimír Berounský