Rada seniorů města Plzně má nové vedení

Rada seniorů města Plzně (RSmP), založená v roce 2016, zasedala a v průběhu jednání dne 19.8. 2020 po diskusi zvolila nové předsednictvo. Předmětem jednání byla nejen rekapitulace dosavadní činnosti, ale zejména rozvoj činnosti v nadcházející době pod vedením pětičlenného předsednictva. Součástí jednání byla i formulace zápisu do rejstříku s ohledem na změnu vedení a místa působení. Novým předsedou RSmP byl zvolen pan Václav Špalek a místopředsedkyní paní Stanislava Adamcová.