Rada seniorů ČR požaduje pro seniorskou populaci rozšířit preventivní prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví předložilo Radě seniorů České republiky k připomínkování návrh na právní úpravu vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Preventivní prohlídky se navrhuje rozšířit dětem a osobám v produktivním věku, na starší populaci  se ale pozapomnělo. Rada seniorů České republiky tento přístup důrazně odmítá a požaduje preventivní prohlídky rozšířit též pro seniorskou populaci. Seniorská populace je z důvodu věku nejohroženější skupinou, čemuž musí odpovídat také její zdravotní prevence. Požadováno je pravidelné preventivní prohlídky rozšířit o úkony předcházení nejčastějším seniorským onemocněním a také o úkony prověřující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Tak jek je tomu v sousedním Rakousku nebo Německu.
 Celé znění stanoviska najdete v přiloeném dokumentu