Do školy se chystají i senioři

Velká část seniorů s napětím a obavou očekává epidemiologický vývoj v souvislosti se zahájením školního roku, protože nejrůznější  opatření mohou výrazně ovlivnit průběh Univerzit třetího věku (U3V), stejně jako vzdělávací systém mládeže.Otázka seniorského vzdělávání není samozřejmě prvořadá, ale přesto řada organizací přípravě systému U3V věnuje hodně energie a samozřejmě senioři při přihlašování vkládají do systému slušné objemy finančních prostředků, které jsou nevratné, alespoň podle dosavadní praxe.

V rámci Rady seniorů Plzeňského kraje otázku sledujeme a jsme v kontaktu s přímými organizátory systémů U3V. Mnoho našich členů je aktivními účastníky a snažíme se tyto aktivity podporovat. Pro ilustraci uvedeme alespoň tři vzdělávací systémy pro seniory v kraji.

 Ústav sociálního lékařství LF Plzeň UK Praha má připravené 3 soubory vzdělání

  • Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemoci.   (U3V)
  • Akademie třetího věku. Stáří jako výzva. (A3V)
  • Klub aktivního stáří Zdravý životní styl seniora (KAS)

Západočeská univerzita (ZČU) připravila tradičně velmi široký soubor vzdělávacích aktivit – celkem 40 programů velmi širokého spektra např. náboženství, filozofie, dějiny, právo, literatura, psychologie, politologie, umění, technika, matematika, astronomie atd. U3V ZČU působí v 10 městech Plzeňského kraje a v 5 městech Karlovarského kraje.

RDC Totem je organizace či zařízení s mimořádně širokým spektrem činností a aktivit. Kromě jiného je též členskou organizací krajské Rady seniorů Plzeňského kraje, ale pracuje se všemi věkovými kategoriemi. Nabízí rovněž vzdělávací aktivitu formou Akademie třetího věku se čtyřmi kurzy – Nauka o člověku, Člověk ve společnosti, Historie a místopis, Věda a technika.

Nezbývá než věřit, že epidemiologická situace dovolí připravené vzdělávací aktivity realizovat v plném rozsahu při akceptování příslušných pokynů. O příznivém účinku na zdraví seniorů absolvováním výše uvedených aktivit snad nikdo nepochybuje.