Jednání s vedením České televize

Pravidelné každoroční setkání vedení Rady seniorů a vedení České televize bylo letos z pochopitelných důvodů posunuto z jarních měsíců na léto. Po krátkém uvítání si vzal jako již tradičně slovo předseda Rady seniorů Zdeněk Penes, který zhodnotil uplynulý rok, poděkoval vedení České televize za spolupráci a rovněž se celkem logicky vrátil k hektice jarních měsíců tohoto roku a k nouzovému stavu. Tlumočil poděkování kolegia Rady seniorů za velmi rychle spuštěný projekt ČT 3, tedy televizního kanálu pro seniory.

„O kanálu pro seniory uvažujeme již nějakou dobu, zčásti jsme jej tedy měli připraven. V době, kdy byl vyhlášen stav nouze a zaznělo doporučení, že senioři by vůbec neměli vycházet, jsme se rozhodli jej spustit a ostatně i reakce pana předsedy Pernese nás utvrdila v tom, že veřejnost něco takového očekává. My sami dostávali maily a sms zprávy se žádostmi o pomoc, Původně jsme zamýšleli skončit se stavem nouze, ale zájem seniorů nás přesvědčil, že pokračujeme, minimálně do konce čtvrtletí, a rádi bychom kanál udrželi i do budoucna, nicméně je to nová služba a její další fungování je otázkou financí.,“ vysvětlil generální ředitel Petr Dvořák a poděkoval Radě seniorů i celému kolegiu za podporu a zpětnou vazbu.

Po něm si vzal slovo šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena, který zpracoval i přehled o tom, jak se seniorská témata objevují ve zpravodajství veřejnoprávní televize. „Setkáváme se po namáhavém období, kdy se několik měsíců většina událostí točila kolem stavu nouze, nicméně i přesto jsme dokázali najít i jiná témata. Včetně těch, které se dotýkají seniorů. Z našeho přehledu plyne, že se seniorským tématům věnujeme intenzivně, a to na obrazovce i na zpravodajském webu. Je to jasným důkazem toho, že se spolupráce se zažila, poměrně hladce funguje a počáteční bariéra plynoucí hlavně z neznámého, byla prolomena.

Místopředseda Rady seniorů Václav Roubal poté vyzdvihl skutečnost, že zaměstnanci televize dokázali pro ČT 3 vytipovat a zpracovat témata, která mají vliv na celou společnost. „Podle mých informací jsou velmi oceňována. Hovořím o tipech a radách pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných, jsou nepohybliví, hendikepovaní. Tyto rady a návody je povzbuzují a stejně tak jsou přínosem i pro jejich okolí.“ Dále ocenil i pořady mapující významné historické události a výročí ze všech úhlů pohledu. „Ano, zejména na kanálu ČT 2 snažíme se maximálně reflektovat výročí, a to jak osobností, tak událostí. Když se připravujících materiály o činnosti jednička dvojky či Art, jsou to stovky výročí, kterým se ČT věnovala a nadále věnuje.“

Statutární místopředseda RS ČR Milan Taraba vyzdvihl snahu televize o vysvětlování historických událostí maximálně objektivním způsobem.

Po hodině byla schůzka ukončena.