Bilancování táborských diabetiků

Poslední únorové odpoledne patřila “zasedačka” Úřadu práce v Táboře Spolku diabetiků Tábor, který se zde sešel, aby zhodnotil rok uplynulý – rok 2019 a nastínil to, co nás čeká v roce 2020.

Nejsme malý spolek. Do našich řad patří nejen táboráci, ale i sezimovoústečtí, plánští, soběslavští a přicházejí i z okolních vesnic či městysů. Víc než stovka přítomných v sále svědčí o tom, že se členům ve spolku líbí a že je naplňuje

Nemoc mají na starost diabetologové. Naším úkolem je dostat lidi, kteří touto chorobou trpí, nebo se jí obávají,  do kolektivu. Jsme téměř všichni v seniorském věku a proto je důležité nezůstávat sám doma, ale chodit  mezi přátele a známé.

Spolek diabetiků nabízel v loňském roce a nabízí dále plavání v táborském bazénu, cvičení, vycházky  výlety,   sportovní, kulturní a vzdělávací akce  vždy tak, aby na ně  každý “dosáhl”.  Na rekondiční pobyty se všichni těší. Vloni jsme byli v Nových hradech a v Chlumu u Třeboně. .V roce letošním máme naplánován blízký Monínec a Kašperské Hory. Mnozí už tam byli , ale Šumavy není nikdy dost. Náplň rekondičních pobytů bude určitě pestrá a nezapomeneme ani na zdravotní zabezpečení pomocí MUDr Vaňačové a sestřičky Cíchové.

Je teprve začátek roku , ale my už víme, že budeme pokračovat ve cvičení paměti s Danou Průchovou, ve cvičení na židlích a Marií Novákovou ať v prostorách spolkového domu v Sezimově Ústí či v Táboře ve Farského ulici.. Čeká nás mnoho vycházek – vždy pravidelně dvakrát v měsíci, spousta výletů busem či vlakem, Hravá odpoledne na která zveme různé aktivisty . V lednu to byla např. Hana Chotovinská a “její” Chráněné krajinné oblasti táborska, archeolog Jiří Bumerl , který nám nejen povyprávěl ale i na videoprojekci ukázal co zajímavého se jim podařilo “vykopat” a tím ozřejmit život v Táboře před mnoha staletími. V březnu nás navštíví paní Kuželková, aby nám odpověděla zda i senior a diabetik může použít tejpování. V dubnu nezapomeneme na to, že Tábor slaví 600 let vzniku města a tak mezi nás přijdou pracovnice Husitského muzea sestry Vandrovcovy. Rádi mezi sebou přivítáme dětičky z mateřské školky s paní učitelkou Janů , které nás potěší i trochu dojmou. Jisté je,  že  se zúčas tníme Okresních sportovních her seniorů, soutěží vyhlašovaných Kontaktním centrem či jinými spolky ať v pétanque či bowlingu,  Reagujeme vždy i na akce města Tábora – sportovní či osvětové. Rádi bychom pokračovali ve zdařilé akci Zdravé vaření. První tři akce proběhly v roce 2019 a byly úspěšné.

V roce 2019 se zástupce spolku zúčastnil předání ocenění za jeho činnost v Praze na Staroměstské radnici v Brožíkově síni za účasti Ministra zdravotnictví, Primátora Prahy a dalších hostů.

Jsem ráda, že spolek pracuje ve shodě. Snad je to tím, že  i výbor spolku pracuje ve shodě ve složení Kluzáková, Entová, Rathouzká, Benediktová, kde každý  má   svůj díl práce na starost a ten si plní. A za to jim patří dík myslím že od všech členů Spolku diabetiků a já si dovolím přidat  i své poděkování

Anna Slunečková předseda