Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění

Rada seniorů ČR je připomínkovým místem několika ministerstev, a to zejména těch, která seniory zajímají. Jedním z nich je samozřejmě i ministerstvo zdravotnictví. Aktuálně Rada seniorů zaslala stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. jeho celé znění najdete v příloze.

Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění