Havířovští učitele senioři bilancovali

V Kulturním domě Radost se v závěru roku 2019 konalo slavnostní setkání ke 25.výročí založení Klubu učitelů seniorů města Havířova. Zúčasnilo se ho 42 stávajících členů,zejména žen. Na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur v podání ženského pěveckého sboru Šárka, která byla věnována všem členům,kteří za uplynulých dvacet pět let nás navždy  opustili. Předseda klubu Vilém Uher krátce a výstižně shrnul a zhodnotil nejvýznamější akce, události a mezníky v životě klubu. Zároveň poděkoval Magistrátu Města Havířova- sociálnímu odboru za podporu a péči, kterou klubu poskytuje.
Po slavnostním přípitku vystoupili hosté.Předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje pan Pavel Gluc předal Klubu učitelů seniorů ” Čestné uznání KRS ” za dlouholetou vysoce aktívní činnost v oblasti práce se seniory.
O kulturní zažitek se postaral ženský pěvecký sbor Šárka pod taktovkou paní Dagmar Heroutové. Milým oživením programu bylo pěvecké, recitační a taneční vystoupení “našich” dětí z Mateřské školky Emila Holuba z Havířova Podlesí vedených učitelkami – paní Ivou Šenovskou a paní Ivanou Kolářovou.
Závěrem přejeme Klubu učitelů seniorů ještě mnoho dalších plodných let v jeho činnosti.
Uher Vilém