Podzimní sportovní aktivity Centra pro seniory Zachar Kroměříž

Dne 26. 11. 2019 jsme v Kuželně U Nedopilů uspořádali pro členy Klubu seniorů Kroměříž I. turnaj ve hře BOWLING. Klání se zúčastnilo osm tříčlenných družstev z téměř všech spolků Klubu. Atmosféra při zápolení byla bouřlivá, povzbuzování nehrajících také. K dobré náladě přispělo i dobré občerstvení, které připravily pro všechny přítomné naše členky. Pozvání na turnaj přijal i pan místostarosta Karel Holík, jenž nás povzbuzoval i při turnaji o Putovní pohár ve hře PETANQUE, který proběhl koncem října na Hanáckém náměstí.

Turnaj v bowlingu měl své vítěze. První místo vybojovalo družstvo Centra pro seniory Zachar Kroměříž, druzí byli členové Klubu českých turistů a následovalo družstvo ze Svazu postižených civilizačními chorobami. Nezáleží ale na umístění! Vítězi byli všichni, protože každý ze soutěžících musel překonat své problémy. Vždyť teď je módní říkat, že „ věk je jen číslo“, ale povídejte to zádům, nebo nohám…. A tak jsme Seniorský podzim 2019 ukončili sportovním kláním v petanque i bowlingu. V letošním roce budeme v naší bohaté činnosti pokračovat, však přijďte se přesvědčit. Zvou vás členové Centra pro seniory Zachar Kroměříž, které je součástí Klubu seniorů Kroměříž.

Za Centrum pro seniory Zachar Kroměříž  Mgr. Marie Šerá