Nové zázemí pro seniory

Dne 4. 9. 2019 se uskutečnilo slavnostní otevření nové budovy. Pro klub seniorů Kvítková tímto dnem začíná nová etapa v dlouhé historii tohoto klubu ve Zlíně (založen v roce 1957). Chceme navázat na svou úspěšnou činnost, kterou jsme museli vzhledem k náhradním prostorám omezit. Přesto všechno se nám podařilo i několik výborných úspěchů, ze kterých bych ráda zmínila vítězství našeho sportovního družstva na krajských sportovních hrách seniorů ve Zlíně a postup do mezinárodních sportovních her seniorů v Českých Budějovicích. Ani tam se svými výkony účastníci neztratili a zodpovědně hájili čest našeho klubu.

Pravidelnou činnost v nových prostorách jsme zahájili 4. 9. 2019, kde se na Kvítkové opět sešli všichni členové. Rozběhla se naše pravidelná činnost, jako např. zpívání, šipky, kuželky, výuka angličtiny, turistika, tanec a v neposlední řadě i pravidelné klubové středy s hudbou, tancem a zpěvem. Těšíme se i na naše seniory z Mikulova, se kterými se pravidelně navštěvujeme a vyměňujeme si poznatky z klubové činnosti. Nezapomínáme ani na naše oslavence, pořádáme zájezdy, snažíme se prostě žít naplno.

Na závěr bych chtěla za všechny členy poděkovat městu Zlín za to, že našemu klubu zajistilo nové, důstojné prostory. Věříme, že tato dobrá spolupráce bude dále pokračovat a těšíme se na ni.

Drahomíra Svobodová

Předsedkyně Klubu seniorů Kvítková, Zlín