Zábřežský sedmiboj

20. září 2019 se konal IV. ročník sportovních her seniorů v Zábřehu na Moravě. Hlavním organizátorem byla místopředsedkyně KRS Olomouckého kraje a předsedkyně klubu seniorů v Zábřehu paní Bc. Zdena Marcinková. Krajskou Radu seniorů Olomouckého kraje úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení Jaroslav Rožek, Lucia Búbelová, Františka Hausnerová, Karla Čapková a Ivan Sládek.Z dvaceti pěti soutěžních družstev se umístili na krásném třetím místě. GRATULUJEME a děkujeme za skvělou reprezentaci krajské Rady seniorů Olomouckého kraje.