Taneční skupina Hanka patnáctiletá – Domažlice

Dlouhé dny seniorů a zejména krátící se dny s přicházejícím podzimem vedly k úvahám o zpestření života seniorů v domažlickém penzionu. Tato situace vykrystalizovala v konkrétní diskusi, která se před patnácti lety posunula k jednání o založení taneční skupiny, což významnou měrou podpořila tehdejší ředitelka domažlického penzionu paní Vendula Klimentová s cílem zpestřit kulturní pořady pro seniory.

Iniciativy založit taneční skupinu se ujala paní Jaroslava Kaucká, iniciátorka mnoha aktivit, trvalá vedoucí Taneční skupiny Hanka a mimořádně kreativní také v oblasti choreografie i návrhů kostýmů. Taneční skupina Hanka v počátcích vystupovala především v rámci kulturních akcí pro seniory v domažlickém penzionu, ale postupně se věhlas a akční rádius taneční skupiny rozšířil nejen v Plzeňském kraji  a  v České republice, ale skupina vystupovala i v zahraničí.

Po celých 15 let měla skupina  okolo 10 členek a před 5 lety se do činnosti Taneční skupiny Hanka zapojil i 1 muž.

Taneční skupina Hanka svojí atraktivitou i  nápaditostí a v neposlední řadě aktivitou své vedoucí získávala nesčetné kontakty, které vedly také ke společným vystoupením v dalších seniorských klubech a organizacích. Taneční skupina Hanka také významnou měrou reprezentuje Radu seniorů města Domažlice a je samozřejmě zvána k účinkování při akcích minimálně krajského významu.

Kdybychom alespoň ve stručnosti nahlédli do statistiky různorodých vystoupení, dojdeme k impozantním údajům pro ryze dobrovolnou a bezesporu i nadšeneckou aktivitu.

Za 15 let Taneční soubor Hanka nacvičil okolo 190 skladeb, které byly provedeny či předvedeny celkem 897 krát. Nejvíce vystoupení měla Hanka  v domažlickém Městském centru sociálních služeb a to 263, dále pak v kdyňském penzionu 85 a pro Svaz tělesně postižených v Domažlicích 62. Nejvíce diváků sledovalo Hanku při akcích krajského charakteru v Měšťanské besedě v Plzni, Na Spilce Plzeňského Prazdroje a v kulturním domě Peklo v Plzni, kde vystoupení vždy sledovalo více než 500 diváků. Hanka vystupuje často v klubech a organizacích, převážně seniorských, které jsou členy Rady seniorů Plzeňského kraje – Křimice, Dobřany, Hrádek u Rokycan, kluby městských částí Plzně a Totem. Za zmínku také stojí Účast Hanky na seniorských akcích v ČR, ale i v Budelu (Holandsko), v Chamu, Waldmuenchenu, Furthu (Německo).

Uznání zaslouží starosta Tělocvičné jednoty Sokol Domažlice  pan Josef Váchal za podporu a vytvoření zázemí a město Domažlice za finanční dotace.