Krajským hrám v Třinci nepřálo počasí

Ve středu 29.května se v hutnickém městě Třinci konaly 5. Krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje. Ani nepřízeň počasí neodradilo ženy a muže ve věku vyšším než 60 let, aby dorazili z různých obcí a měst kraje v rekordním počtu 380 startujících. Pro organizátory z řad Krajské rady seniorů MSK nastal velmi složitý úkol připravit narychlo změny v původně zamýšleném plánu. Vydatný déšť neumožnil, aby se polovina vybraných disciplín mohla plnit na atletickém stadiónu a tak se sportovní hala zaplnila více stanovišti, kde probíhaly hody šipkami, hody kroužky, hody na cíl míčkem, střelba na basketbalový koš, střelba do malé florbalové branky, bollobal a běh s tenisovou raketou kolem mety. V průjezdu na atletický stadion umístili pořadatelé běh s kolečkem a za krytou tribunou probíhal běh na 40 nebo 60 metrů.

Slavnostního zahájení her a také závěrečné předávání cen pro nejlepší provedli primátorka Třince Věra Palkovská společně s předsedou KRS MSK Pavlem Glucem.

Po skončení her jsme požádali ředitele her Pavla Gluce o jeho shrnutí sportovního setkání seniorů v Třinci: „Jsem pyšný na malý organizační tým organizátorů KRS MSK, že za vydatné podpory členů Klubu důchodců Střítež, pracovníků sportovního centra STaRS města Třince i žáků ze ZŠ D. a E.Zátopkových, zvládli celou akci sportovních her na velmi dobré úrovni. Věřím, že k celkové spokojenosti skoro 400 sportovců – seniorů z 26 obcí a měst našeho kraje. Chci poděkovat našim partnerům, Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Třinec, ti nám svými prostředky vytvořili podmínky pro celkově vysokou úroveň sportovních her. Hry proběhly ve fantastické atmosféře bez ohledu na počasí a ze všech účastníků bylo cítit úsilí a snahu o dosažení co nejlepších výsledků.“ Z plejády všech výsledků vybíráme jen ty vícebojařské, kde soutěžilo celkem 177 sportovců, z toho 120 žen.

Víceboj žen – ženy do 70 let 

1. J.Stašková (Háj ve Slezsku) 2.M.Darmovzalová (Ostrava) 3.K.Moškořová (Dobratice)

ženy nad 70 let

1.M.Holušová (Bílovec) 2.M.Tomášková (Ostrava) 3. J.Vojáčková (Jakartovice)

Víceboj mužů – muži do 70 let

1.J.Lasák  (Píšť)  2.V.Bílek (Pustějov)  3.M.Starý (Ostrava)

Muži nad 70 let

1.Z.Grim (Hnojník)  2. M.Komín (Ostrava)  3.L.Světlík (H.Suchá)

Karel Moškoř