II. krajské sportovní hry seniorů Zlínského kraje

Vyzbrojena zkušenostmi z minulého roku uspořádala dne 13.června 2019 krajská Rada seniorů Zlínského kraje II. krajské sportovní hry seniorů ZK. Pod záštitou Michaely Blahové, radní pro sociální oblast Zlínského kraje a Ing.et Ing. Jiřího  Korce, primátora  Statutárního  města Zlína a za finančního přispění  kraje, města Zlína a Nadace Synot  nastoupilo 10 osmičlenných  družstev  sportovců – seniorů z celého  kraje, aby změřili  své  síly. Kromě seniorů z krajského města se sportovních her zúčastnila i z Uherského Hradiště, Kroměříže, Hulína, Ratiboře a Sehradic. Zázemí pro tato utkání poskytla Střední a Vyšší zdravotnická škola ve Zlíně, bez jejíchž pedagogických pracovníků, studentů a zejména vedení školy pod vedeních ředitele Mgr. Hynka Stesky by bylo obtížné hry uskutečnit.

Urputné boje za velmi horkého počasí probíhaly celé dopoledne. Pochopitelně bylo připraveno díky sponzorům i občerstvení se záměrem dodržování pitného režimu. Připravena byla i záchranná služba, která poskytla i první pomoc. Studenti prováděli měření TK.

Po zápolení sportovních disciplín byl všem zúčastněným poskytnut vydatný oběd, po jehož ukončení bylo provedeno celkové vyhodnocení, sdělení výsledků a rozdání medailí vítězům.

Na prvním místě s právem účasti na IV. mezinárodních sportovních hrách v červenci 2019 v Českých Budějovicích se umístilo družstvo seniorů z Klubu důchodců Kvítková Zlín. Nezapomnělo se ani na vyhodnocení a odměnu nejstaršího účastníka a účastnice.