Babička města Plzně 2019

Do 10. ročníku festivalu vitality dříve narozených „Senioři baví seniory“, který organizuje Odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně byla z iniciativy Krajské rady Plzeňského kraje (RS PK) začleněna soutěž Babička města Plzně 2019. Náročný program v Měšťanské besedě dne 11.5.2019 zahájila náměstkyně primátora města pro oblast kultury a sociálních věcí Eliška Bartáková spolu s vedoucí odboru sociálních služeb Alenou Hynkovou. Účastníky akce pozdravil také primátor města Plzně Martin Baxa. Rozsáhlý program zahrnoval vystoupení širokého spektra seniorských klubů a organizací i jednotlivců města i blízkých okolních obcí. Jednalo se především o hudební, pěvecká a taneční vystoupení, ale také o recitační vystoupení jednotlivců. V přísálí vystavovatelé seznámili přítomné s tím, co senioři dokáží i v rukodělné oblasti – quilling, háčkované klobouky, hračky, háčkované loutkové divadlo.

Do programu byly ve více než hodinových intervalech vloženy tři soutěžní disciplíny – řízený rozhovor, ukaž, co umíš a závěrečná prezentace. Porota složená z vedoucích pracovnic Odboru sociálních služeb města Plzně a členů předsednictva RS PK vyhodnotila soutěž. Tři soutěžící postupují do krajského kola, Babičkou města Plzně 2019 se stala Miloslava Malíková. Předseda RS PK Leoš Jochec zmínil pokračování soutěže v krajském kole, které bude organizovat RS PK a vítězka krajského kola postoupí do celostátního finále, které proběhne v Olomouci.

Závěr úspěšné a dobře připravené akce v příjemném prostředí patřil především tancechtivým, případně pasivním posluchačům.