AGE CENTRUM OLOMOUC – Jsme tu pro Vás již dva roky

Je až k nevíře, že jsou to už dva roky, co jsme otevřeli AGE Centrum v Olomouci, které se specializuje na péči o seniory, chronicky nemocné pacienty a pacienty trpící různými formami demence a psychiatrických onemocnění.

Za největší úspěchy roku 2018 lze považovat navázání spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nebo získání certifikátu Vážka® od České alzheimerovské společnosti. Toto osvědčení kvality péče jsme získali jako první zdravotnické zařízení v ČR a stali jsme se zároveň Kontaktním místem ČALS. To znamená, že se na nás mohou obracet nejen nemocní, ale také lidé pečující o pacienty s demencí. Během tohoto roku se ukázalo, že o komplexní geriatrická vyšetření je velký zájem jak ze strany seniorů, tak jejich rodin. Pacienti se hojně objednávají na audity léků, proto jsme navázali spolupráci Farmakologickou fakultou v Hradci Králové a zapojili se do mezinárodního projektu. V odpovědi na zvyšující se počet pacientů denního psychiatrického stacionáře, který je možné nově navštěvovat i odpoledne, jsme posílili náš terapeutický tým a zpestřili terapeutický program. Nyní je obohacený o prvky arteterapie, muzikoterapie nebo ergoterapie.

Velký zájem o individuální psychoterapii, jejichž termíny máme vytížené na několik týdnů dopředu, nás přiměl k personálnímu posílení i zde a těšíme se, že individuální, párovou a rodinnou terapii nabídneme většímu počtu zájemců. Novinkou bude písková terapie. Naše péče a aktivity se neomezují pouze na prostory našeho centra. Zajišťovali jsme např. zdravotní dozor na Seniorských sportovních hrách ve Smetanových sadech a atletickém stadionu „Lokomotiva“, sponzorsky jsme se podíleli na oblíbené akci Babička roku. Naše medicínská ředitelka, MUDr. Dagmar Malotová, se věnuje edukaci laické i odborné veřejnosti, a to formou setkání, přednášek a konzultací. Ve spolupráci s neziskovou organizací Nekonečná výzva o.p.s. pořádá paní doktorka pravidelné tréninky paměti pro veřejnost.

Odpolední nabídku zájmových aktivit jsme rozšířili o Ateliér malby pod vedením akademické malířky Michaely Terčové nebo o (Po)pletené povídání – setkání a povídání se zajímavými hosty při společném pletení. Pro rok 2019 jsme si vytyčili velké cíle. Prioritu pro nás představuje zřízení služby terénní psychiatrické sestry, která ve spolupráci s psychiatry dokáže významně zvýšit kvalitu péče o psychiatrické pacienty v domácím prostředí, aby nedocházelo k opakovaným hospitalizacím. Novinky čekají klienty stacionáře, a to v podobě vybudování terasy, kde se budou moci věnovat terapiím na čerstvém vzduchu obklopeni květinami. Komfort jistě zvýší i plánovaná instalace klimatizace do našich prostor. Od nového roku rozšíříme nabídku psychoterapeutické péče a kapacitu psychiatrické ambulance. Chceme i nadále intenzivně spolupracovat s Olomouckým krajem, městem Olomouc a jejich zdravotními a sociálními zařízeními, Krajskou radou seniorů, ČALS a řadou dalších.

Kde klasická medicína nestačí, jsme připraveni nabídnout i jiné možnosti, a to ve spolupráci s naším přidruženým výzkumným pracovištěm, Centrem klinických studií. V rámci klinického hodnocení Crohnovy nemoci se nám podařilo zpřístupnit nejmodernější biologickou léčbu 10 pacientům. Z celkového počtu 45 pacientů v ČR, kteří se studie mohli účastnit, byl zájem o účast v našem centru nejvyšší, což potvrzuje kvalitu a úroveň našich služeb. Poprvé jsme měli možnost nabídnout zájemcům účast ve studii nové moderní vakcíny. Naše obavy z averze veřejnosti vůči očkování se nepotvrdily a proti zákeřnému meningokokovi se v rámci studie přišlo naočkovat téměř pět desítek mladých lidí.

Pro rok 2019 má naše výzkumné pracoviště dobré zprávy pro ty, co trpí např. osteoartrózou, Ulcerózní kolitidou, Crohnovou chor., Bechtěrevovou nemocí nebo psoriatickou artritidou. Zvažujeme také nabídnout pacientům účast na studii ambulantní léčby alkoholismu nebo atopického ekzému. Pracujeme na nových webových stránkách, abychom zvýšili povědomí o nás, klinických studiích a zjednodušili přístup pacientům k aktuálním informacím.

Rádi bychom také poděkovali těm, kteří nám vždy pomáhali a podporovali nás. Mezi ně rozhodně patří Krajská rada seniorů Olomouckého kraje v čele s paní Milenou Hesovou, Rada seniorů ČR, Národní rada osob se zdravotním postižením a řada dalších.

Přejeme vám, aby se Vám v novém roce dařilo v rodinném i pracovním životě, a pokud se stane, že se Vám vyhne štěstí v oblasti zdraví, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás!