TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY

V rámci mezigeneračního sblížení mladých a seniorů zorganizovala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje návštěvu Absolventského představení oboru tanec na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. V průběhu představení jsme shlédli klasický, moderní i lidový tanec. Pro seniory byl překvapením hlavně moderní tanec, který doposud viděli jen v televizi. Obdivovali jsme s jakou chutí mladí tančí, preciznost jejich provedení a mimořádný pohybový rozsah. Po zhlédnutí programu jsme vzpomínali na své mládí – vzdálené 50 i více let. Přejeme všem, kteří nám připravili nevšední zážitek, hodně elánu a radosti z tance, aby mohli svým uměním rozdávat radost  naší společnosti.

Marie Návratová 

foto: Karel Žák