Sportovní hry seniorů 2018 v Plzni

Třetí sportovní hry seniorů zorganizovala Rada seniorů Plzeňského kraje. Organizací byla pověřena členská organizace – RDC TOTEM, stejně jako v loňském roce. Díky profesionální organizaci proběhly 3. SHS v Plzni dne 15.5.2018 na vysoké úrovni. Záštitu nad akcí převzali  Josef Bernard,  hejtman PK, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně a Miroslav Brabec starosta městského obvodu Plzeň 1. Všichni výše uvedení se zúčastnili zahájení her spolu s náměstkyní a náměstky pro sociální oblast.

Seniorských her se účastnili také předseda Rady seniorů ČR  Zdeněk Pernes a statutární místopředseda Milan Taraba., přišel také senátor Jan Látka. Po úvodních projevech a slibu účastníků zahájil sportovní hry seniorů Plzeňského kraje předseda krajské Rady seniorů Leoš Jochec.

Celkem 10 pětičlenných družstev soutěžilo v desetiboji, jehož disciplíny odpovídaly programu celostátních her, které proběhnou v červenci v Olomouci.

Sportovní hry seniorů nebyly ovlivněny deštivým počasím, které bylo meteorology na tento den předpovídáno, pouze čerstvý nárazový vítr působil negativně při některých disciplínách.

Po skončení soutěží proběhlo náročné vyhodnocení výsledků v kategoriích žen a mužů do 70 let a nad 70 let v jednotlivých disciplínách, celkové pořadí jednotlivců v desetiboji ve stejných věkových kategoriích a nakonec pořadí družstev. Ve velkém sále TOTEMu se v době čekání na výsledky soutěžící i rozhodčí posilnili. Program dětských souborů (pěvecký a taneční) z 15. ZŠ v Plzni – Skvrňanech mimořádně osvěžil atmosféru a výkony dětí sklidily zasloužený úspěch. V sále v tu dobu bylo složení skutečně mezigenerační (jak odpovídá poslání TOTEMu – mezigenerační centrum), od nějakých 7 let přes středoškoláky (část rozhodčích) po seniory starších osmdesáti let

Z výsledků uvedeme jen pořadí prvních tří družstev

  1. Družstvo Rady seniorů města Domažlice
  2. Družstvo TOTEMu – Totemáci
  3. Družstvo Oddíl turistiky – Aktivní stáří ROZVOJ Plzeň

Po komplexním rozboru výsledků bude nominováno družstvo, které reprezentovat Plzeňský kraj na již zmíněných seniorských hrách v Olomouci.