Zasedalo Kolegium Rady seniorů

V sídle Rady seniorů ČR zasedal nejvyšší orgán sjednoceného seniorského hnutí – Kolegium Rady seniorů. Projednával se mimo jiné stav příprav Mezinárodních sportovních her seniorů, které se uskuteční v Olomouci.

Kolegium rovněž ocenilo kroky vlády v demisi, které jsou ve prospěch seniorské populace – zvýšení důchodů i slevy pro seniory 65+ na železniční a autobusovou dopravu. Kolegium ovšem také upozornilo, že náhradový poměr starobních penzí a průměrné mzdy stále klesá. K systémovému vyřešení významného problému českého penzijního systému požaduje plnohodnotné zastoupení v odborných týmech pro ohlášenou důchodovou reformu.

Projednával se také akt, který nemá v dějinách sjednoceného seniorského hnutí obdoby – vystoupení organizace Senioři ČR (Svaz důchodců ČR). Vzhledem k tomu,  že na schůzce předsedy a statutárního místopředsedy Rady ČR a nově zvoleného prezidenta Seniorů ČR Aleše Drymla (o bývalém politikovi najdete informace například zde) zaznělo ujištění, že zmíněná organizace nehodlá z Rady seniorů vystoupit, byly následující kroky, které posléze podnikla, mírně řečeno nestandardní. Akt je překvapivý pro vedení Rady seniorů zejména způsobem provedení. Samotné vystoupení vzalo Kolegium pouze na vědomí, aniž by mělo potřebu jej  komentovat. Kolegium konstatovalo, že členství ve spojeném seniorském hnutí je dobrovolné, Rada seniorů nové členy vítá, nehodlá však nikoho přemlouvat, aby se v ní angažoval. Jen pro úplnost dodejme, že  odchodem organizace Senioři ČR, která má cca 25 000 členů, se členská základna Rady seniorů zmenší o necelých 10%.

Spojené seniorské hnutí usiluje zejména o důstojný život seniorů v ČR, proto pravidelně jedná s vládními činiteli, proto připomínkuje návrhy zákonů, proto spolupracuje s partnerskými politickými stranami.

Nejvyšší orgán Rady seniorů dal jasně najevo, že organizacím, které patří pod Seniory ČR, bude umožněna registrace v Radě seniorů ČR, pokud o to projeví zájem.