Studentský projekt Kollárovka seniorům

Studenti Karlínské obchodní akademie vytvořili vzdělávací kurz, který se orientuje na starší generaci. Cílem bylo vytvořit a nabídnout kurz, který bude zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti internetu.

Domníváme se, že důležitým aspektem tohoto projektu je mezigenerační porozumění, pochopení. Chceme dát dohromady různé generace s různými životními zkušenostmi a pohledy na dnešní svět a nechat je se vzájemně obohatit, porozumět si. Hlásíme se ke společenské odpovědnosti. Domníváme se, že tímto projektem probouzíme ve studentech odpovědnost, schopnost přemýšlet a předávat své znalosti ostatním.

Začínáme 1. března v Karlínské obchodní akademii, kurz je pro seniory zcela zdarma. Více informací nawww.kollarovkaseniorum.cz. V příloze je také přiložen leták.

Zájemci o projekt se mohou obracet na Pavel Fiala, tel. 605 905 436, mail: p-fiala@kollarovka.cz nebo přímo na ředitelku projektu, studentku třetího ročníku, Klaudii Klukovou, 725634953, info@kollarovkaseniorum.cz