Novinky ze zájmového klubu seniorů Hořanská 2

V zájmovém klubu seniorů Hořanská 2 Praha 3 proběhlo 11.1.2018 slavnostní zahájení nového roku, uvítací projev přednesl Mgr. Jaroslav Měrka. Přítomni byli zástupci starostky Prahy 3 pan David Gregor a pan Ivan Holeček, kteří přivítali všechny přítomné a popřáli všem dobrého zdraví a štěstí. Po slavnostním zahájení přednesla herečka ochotnického divadla a naše členka Květa Benschová báseň od Jana Nerudy Balada rajská. Následovalo krátké zhodnocení dvouleté činnosti klubu. Za tuto dobu se nám podařilo obnovit nejen činnost klubu, ale i veškeré vybavení a zařízení společenské místnosti a tak opět vytvořit příjemné prostředí pro seniory a jejich přátele. Děkujeme všem členům kteří se o to svou dobrovolnou prací přičinili a klub pravidelně udržují. Rovněž děkujeme městské části Prahy 3 za úhrady tepla a elektřiny.

Za dobu našeho krátkého trvání jsme zorganizovali velké množství kulturních a společenských akcí. Z nich jmenujme například besedy s hereckými osobnostmi jako jsou paní Kareninová – solistka národního divadla v Brně, pan Stanislav Zindulka, legendární zpěvačka a herečka Aťka Janoušková, pan Dalimil Klapka se svou manželkou, pan Zdeněk Srstka, pan Svatopluk Beneš, herečka a dcera známého českého herce Ference Futuristy. Také u nás vystupovala zpěvačka členka Inkognito kvartetu paní Barbara Kupšovská, která v minulosti uváděla s panem Menšíkem pořady v České televizi. Pořádali jsme besedy s odborníky na téma zdravá výživa, význam léčivých bylin nebo předcházení některým nemocem. Navštívili jsme Kutnou Horu, Svatou Horu u Příbrami, známý betlém v Třebechovicích pod Orebem, menhiry v okolí Holašovic v Jižních Čechách, stavby pyramid u Václava Blažejovského který staví léčivé pyramidy k léčení koní ve stájích pana Váni, dále nedostavěný chrám v Panenském Týnci kde v klášteře působila Anežka Česká, zámek Lemberk a léčivou studánku paní Zdislavy, zámek Bečov nad Teplou, Mariánské Lázně. Uskutečnili jsme i ozdravné a naučné pobyty v termálních lázních ve Velkém Mederu na Slovensku spojené s návštěvou maďarského města Györ, prohlídkou barokních staveb, návštěvou české restaurace U Hrabala a projížďkou výletní lodí po Vodním díle Gabčíkovo na maďarsko-slovenské hranici.

V roce 2018 plánujeme opakovat besedy s léčivou tématikou, týdenní pobyt v termálních lázních na Slovensku spojený s masážemi, přednáškami a kulturními akcemi. Dále chceme uskutečnit jedno až třídenní pobyty v České republice jejichž místa konání a termíny průběžně upřesníme.

Celá naše beseda se nesla ve velmi přátelském a kamarádském duchu. Na závěr jsme si v plně obsazené klubovně společně zazpívali za doprovodu Mirka Neveselého a Aničky Morávkové na klávesy. Velice dojemné bylo, že představitelé městské části Prahy 3 pan Gregor a pan Holeček, ač mladí, se při odchodu s každým členem osobně rozloučili. Patří jim za to vřelé díky.

Náš klub je otevřen každé pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Srdečně zveme všechny přátele a zájemce bez rozdílu věku na návštěvu našeho klubu, který je otevřen každé pondělí a čtvrtek od 14 hod do 18 hod.

Za členy a vedení Hana Hodačová