Senioři dobývali vrcholy

Jedním z bodů programu krajské organizace SDČR (jedné z největších členských organizací rady seniorů) je nabídnout zejména osamělým osobám možnost společného zážitku a sdílení. Tato aktivita je organizována pro osoby starší, osamělé a méně pohyblivé, které vlastními silami a ani prostředky (doprava, doprovod, finance) nemohou podobné aktivity zvládnout. Naše organizace pořádá již tradičně podzimní výstup na Javorník. V letošním roce se konal 5. ročník této akce. Bohužel stárneme a pohybové schopnosti vyšší věkové skupiny se snižují, nebo jsou omezené.

Akci jsme nazvali „Dobýváme vrcholy“ a konala se 11. října 2017. Autobus nás odvezl z nástupiště Rybníček k lanovce na Javorník. Senioři si připomenuli zásady první pomoci při náhlých příhodách, jaká nebezpečí úrazů hrozí v travnatém a lesnatém terénu, jak se nesmí podceňovat výběr vhodné obuvi i oblečení, jak se správně používají hůlky apod., ale také se formou kvízu věnovali poznávání rostlin, keřů a stromů.

Akci finančně podpořil Krajský úřad Libereckého kraje.

Text a foto Bedřiška Klíchová