Spolek aktivních seniorek a seniorů a zdravotně postižených ve Volyni ohlédnutí za činností 2016

Seniorský spolek s vtipným názvem SPAS Volyně má za sebou první rok existence pod tímto označením. Bezprostředně a bez personálních změn navázal na spolek SPCCH, který byl ve své podstatě pokračováním Svazu invalidů.

SPAS Volyně sdružuje k dnešnímu dni 176 seniorek, seniorů a zdravotně postižených osob. Věnují se v rámci SPAS sportovním, kulturním, informačním a kreativním aktivitám, účastní se dalšího vzdělávání, dobře se společně baví, setkávají se pravidelně na Seniorských kavárničkách a letní plovárně, cestují a rehabilitují, prožívají i společný týden na aktivní dovolené.

Náš společný první rok byl skutečně plný aktivit:

Během celého roku jsme pravidelně každé pondělí plavali v bazénu ve Strakonicích. Velkým přínosem pro naše členy byly pěší turistické výlety po Šumavě a jejím předhůří. Vydávali jsme se na ně jednou až dvakrát měsíčně. Společných výšlapů se zúčastnilo 390 osob ( z toho 61 opakovaně). V 15 delších a 6 kratších akcích jsme našlapali 2049 km, kterými jsme přispěli do soutěže organizované KRS Jihočeského kraje Senioři šlapou do Ria.

V létě si naši členové s oblibou zahrají každou středu petague a v zimě pak šipky nebo scrabble. Dvakrát do roka jezdíme do horkých lázní do Bad Füsingu, pořádáme též zájezdy do pražských divadel a za krásami naší vlasti.

Třetím rokem se od listopadu do dubna věnujeme Seniorským kavárničkám, v létě pak setkávání na plovárně. Dokážeme se dobře bavit, zazpíváme si (máme dokonce i svoji Volyňskou hymnu seniorů), někdy si i zatančíme country tance. Přibližně se schází kolem 45 osob.

Našim členům nabízíme i možnosti dalšího vzdělávání. Mohou navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku, počítačové kurzy nebo internetový klub. Nezapomínáme ani na ženy, které se zajímají o kreativní tvoření.

Největší naší akcí bývají týdenní společné pobyty buď v některých českých lázních nebo horách

Naše bohatá činnost by nebyla možná bez dobrovolné práce výboru Spas, který v současné době tvoří osm žen a jeden muž.

Za Spas Volyně Saša Lienau