Slovo předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje

Vážené seniorky a vážení senioři,

s nástupem nového roku bych vám chtěl popřát životní pohodu, především však pevné zdraví a také nezbytnou porci štěstí. Samozřejmě nás čekají v novém roce i nové úkoly, ale nejdříve bychom se měli ohlédnout za právě uplynulým rokem a rád bych také poděkoval všem přímým i nepřímým spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří se podíleli na činnostech Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK)

Podívejme se tedy ještě krátce na rok 2016 z hlediska aktivit Rady seniorů Plzeňského kraje a také bychom neměli zanedbat i širší pohled na naší společnost. Velmi pozitivně hodnotí senioři snahu současné vlády o zlepšení finanční situace seniorů  i dalších nízkopříjmových skupin obyvatel. Zejména současné Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží poněkud napravit to, co způsobila dřívější úsporná vládní opatření.

Naše společnost se samozřejmě vyvíjí a určité negativní jevy do jisté míry přetrvávají. Některé obecně sdílené informace ve veřejných mediích bohužel staví seniory do problematického světla, když náklady důchodového systému považují za největší zátěž státního  rozpočtu (neplatí pro Dobu seniorů), aniž by pracovali s finančním objemem důchodového účtu.

V krátkém hodnocení naší práce v roce 2016 bychom mohli konstatovat, že drtivá většina plánovaných akcí RSPK byla realizována, ale připomeňme alespoň některé  akce, či události. Po úspěšném zvládnutí krajských her seniorů v Plzni v květnu 2016 zvítězilo družstvo RSPK v Mezinárodních hrách seniorů ČR v Praze. Hejtman Plzeňského kraje odměnil aktivní seniory pamětní medailí. Formou kulatého stolu proběhla předvolební debata s představiteli politických stran, která byla orientovaná zejména na problematiku seniorů v kraji. Za úspěch považujeme založení Rady seniorů města Plzně. Za neúspěch musíme považovat skutečnost, že se přes velké úsilí nepodařilo založit Radu seniorů v Klatovech.

Jaké úkoly nás čekají v roce 2017? Kromě standardní organizační a koordinační práce se musíme zaměřit především na:

-         přípravu výroční konference 7.3.2017 s volbou nového vedení RSPK a volbou delegátů na III.sjezd  RSČR, který se bude konat v Praze dne 12.5.2017

-         další jednání se seniorskými organizacemi v Klatovech s cílem založit RS

-         přípravu sportovních her seniorů Plzeňského kraje, které proběhnou 20.5.2017

-         účast krajského družstva na Sportovních hrách seniorů ČR s cílem obhájit loňské vítězství

-         organizaci kulatého stolu s představiteli politických stran před parlamentními volbami

-         organizaci akcí pro seniory, především koncert a oslava Mezinárodního dne seniorů

-         zajištění výjezdního zasedání  RSPK 28 – 30.9.2017

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem seniorkám a seniorům za aktivitu a chuť pracovat v seniorském hnutí.

Leoš Jochec