Jednání KRS LK

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se sešli členové Krajské rady seniorů Libereckého kraje ke svému jednání v Centru Vlasty Buriana v Liberci. Účastníci vyslechli zprávu předsedkyně M. Palečkové, ve které referovala o činnosti předsednictva v uplynulém období, o reprezentaci dvou týmů seniorů z Libereckého kraje na Mezinárodních hrách seniorů v Praze v červenci t. r., o časové posloupnosti předložení projektu „Bezpečí pro seniory“ a podmínkách čerpání finančních prostředků. Další informace se týkaly III. sjezdu Rady seniorů ČR v květnu 2017 a volební konference Krajské rady seniorů Libereckého kraje, která se uskuteční počátkem února 2017.

Členové KRS LK schválili přijetí nového člena a to Klub seniorů při Českomoravském odborovém svazu školství.