Setkání hejtmana se seniory Plzeňského kraje

Vánoce se blíží a tradiční setkání seniorů Plzeňského kraje s hejtmanem proběhlo ve středu 9.12.2015 jako obvykle v restauraci Na Spilce v Prazdroji.

Setkání zahájil hejtman Plzeňského kraje p.Václav Šlajs krátkou informací o postavení kraje v rámci republiky, samozřejmě přivítal seniory a seniorky a popřál všem především pevné zdraví. Následně předali představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu hejtmanovi kraje pamětní medaili, která bývá udělována jako uznání za dobrou spolupráci.

Setkání seniorů se účastnilo současné vedení kraje i bývalá hejtmanka, nyní senátorka Doc. MUDr. M. Emmerová, CSc, která stála u zrodu tradice setkávání seniorů s hejtmanem, dále pak členové organizací Krajské rady seniorů v čele s předsedou L. Jochecem a členové svazu důchodců s předsedkyní pí B. Šmolíkovou i představitelé jednotlivých částí Plzně. Celkem se setkání zúčastnilo více než 400 seniorů a hostů.

V průběhu večera kromě připraveného programu, kde nechyběla i vědomostní soutěž a tanec, byla významná vzájemná setkávání jednotlivých účastníků bez výrazného ohledu na věk i postavení. Vítězové soutěží byli samozřejmě symbolicky odměněni.