SLOVO PŘEDSEDY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

 

Vážené seniorky, vážení senioři,

 oslavili jsme nejkrásnější svátky roku, doufám, že ve zdraví, pohodě a štěstí. Dnes slavíme Silvestra a zítra Nový rok. Je tedy doba hodnocení a nových předsevzetí, což Rada seniorů ČR činí již po jedenácté. Loni jsem ve svém novoročním vystoupení chválil současnou vládní koalici za zrušení třetinové valorizace penzí, za znovuobnovení zrušené slevy na dani pro 150 000 pracujících důchodců, za navýšení penzí 2015 o 1,8 % dle zvláštního zákona a za zrušení většiny poplatků ve zdravotnictví. Letos je spravedlivé chválit méně, vládní koalice se nechala zaskočit nízkou inflací a penze k 1. lednu navýšila v historii České republiky nejméně, tj. o celých 40 Kč! Ještě, že jsme na riziko velmi nízké valorizace od 25. března upozorňovali! Naše požadavky na dorovnání poklesu reálné kupní síly penzí z minulých let, (2010, 2012 a 2013) a to zase prostřednictvím zvláštního zákona vláda nevyslyšela a přišla s tzv. Jednorázovým příspěvkem důchodci ve výši 600 Kč. Vyplácet se bude plošně všem příjemcům důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. S ohledem na vysoký nárůst platů politiků, státní a veřejné sféry jde o extrémní mezigenerační nespravedlnost! Rada seniorů ČR oslovila osobními dopisy všechny poslance a vyzvala je k navýšení částky z 600 Kč na alespoň 1 000 až 1 200 Kč. Poslanecká sněmovna požadavek akceptovala a Jednorázový příspěvek důchodci navýšila z 600 na 1 200 Kč. Rada seniorů ČR všem poslancům, kteří si naléhavé volání osvojili, poděkovala. A ještě jedno poděkování. Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní poslankyni Ing. Radce Maxové za prosazení do zákona bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím pro osoby starší 65 let. A dále za zařazení seniorů mezi „zvlášť zranitelné oběti“ trestných činů. Další ze čtyř legislativních požadavků Rady, tj. zařadit Mezinárodní den seniorů mezi významné dny České republiky, se do zákona prosadit nepodařilo. Tento požadavek ale odmítla vláda a Senát Parlamentu ČR.

Vážené seniorky, vážení senioři,

v roce 2016 je důsledkem nízké valorizace očekáván pokles reálné kupní síly penzí a také pokles sociálního postavení starobních důchodců. Reálná kupní síla průměrné starobní penze má meziročně poklesnout o 1,3 procentního bodu a náhradový poměr, tj. průměrný starobní důchod k průměrné mzdě, o procentní bod jeden. Jde o velmi vážný problém, sociální postavení českých starobních důchodců permanentně klesá již třetím rokem! Ostatní informace jsou příznivější. Vláda má vypracovat zákon o sociálním bydlení, který je pro osamocené seniorky a seniory velkou nadějí. Odborná komise pro důchodovou reformu a také ministerstvo práce přijde s návrhy na dokonalejší, spravedlivější a snad také progresivnější schéma valorizace penzí. Navýšení penzí o 40 Kč již vláda opakovat nechce. A to je dobře. Na slibné cestě je též zvýšení minimálního důchodu pro starobní důchodce s  nízkými penzemi a také indexace příspěvku na péči, který pobírá 220 000 starobních důchodců. V příštím roce budou krajské a senátní volby. Do volebního klání vyslala Rada seniorů ČR osm nezávislých a jednoho podporovaného kandidáta. Na rozdíl od předchozích let tak do voleb vstupujeme aktivně, jde o otevírání seniorských témat přímo vedoucími představiteli seniorského hnutí. Věříme, že naši kandidáti seniorskou podporu získají. Ke zvýšení kvality života starobních důchodců byly na počátku funkčního období vlády uskutečněny dvě mezinárodní konference a to na vysoké odborné a společenské úrovni. Výstupem bylo přijetí Memorand se sedmi a deseti aktuálními požadavky, jejichž realizaci přislíbily všechny strany současné vládní koalice. Pokud budou splněny, budeme se mít dobře. A volební roky 2016 a 2017 jsou léty hodnocení. O výsledcích Vás budeme informovat, sledujte prosím www.rsc.cz a měsíčník Dobu seniorů. Vychází poslední pátek v měsíci.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji Vám za podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří jste se aktivně zapojili do veřejné diskuse o změnách penzijního systému, kterou Rada organizovala. Do nového roku si dovoluji popřát pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou, jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR