KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HL. MĚSTA Prahy pořádá každoročně OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HL. MĚSTA Prahy pořádá

každoročně OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ:

25. dubna 2016 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze

Ti senioři, kteří  INFO DEN navštíví, zde dostanou zdarma  vstupenku na slavnostní koncert Pražského salonního orchestru ve Smetanově síní Obecního domu 30.9.2016 jako výraz podpory a ocenění jejich aktivního životního stylu. Čím více aktivnějších seniorů bude Praha mít, tím méně seniorů bude obléhat lékařské ordinace a tím více oddálíme čerpání zdravotních a sociálních služeb.

V sále Přítomnost Domu odborových svazů.nám.W.Churchilla 2, Praha 3, se konají prezentace zástupců  pražských neziskových organizací, které pořádají pro seniorskou veřejnost aktivizační programy, vzdělávací akce, fyzické aktivity, kognitivní tréninky, poskytují služby a společně všestranně přispívají k tomu, aby se senioři v hlavním městě cítili bezpečněji,byli sebevědomější,zdravější a nezávislejší. Úkolem společnosti je dát seniorům možnost vytvořit si náhradní životní program v post-produktivním věku a zároveň vytvořit platformu pro sociální kontakt s vrstevníky a poskytnout bezpečný servis formou poskytovaných poraden a služeb pro ty, kteří je potřebují či se bez nich neobejdou. Všechny tyto organizace budou své aktivity prezentovat v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů  s cílem, dát pražské seniorské veřejnosti možnost se lépe zorientovat v nabídce aktivizačních programů a služeb.

10.00-10.30 h Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.30-10.50 h Diakonie
10.50-11.10 h Remedium

11.10-11.20 h Moudrá sovička /jak používat moderní technologie/
11.20-11.40 h Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata
11.40-12.00 h Sue Ryder

12.00- 12.20 h Cesta ke zdraví

12.20-12.40 h Nordic walking /Právě teď/

12.40-13.00 h Centrum celoživotního vzdělávání
13.00-13.30 h Život 90
13.30-14.00 h Arcidiecézní Charita Praha /Pečovatevatelská služba/
14.00-14.20 h Elpida
14.20-14.50 h Seniorfitnes
14.50-15.20 h Centrum sociálních služeb Praha
15.20-16 .00 h ČSTPMJ /trénování paměti/

30. září 2016 SLAVNOSTNÍ KONCERT PRAŽSKÉHO SALONNÍHO ORCHESTRU

od 15-17 hodin ve Smetanově síni  Obecního domu k Mezinárodnímu dni seniorů jako dárek Hlavního města Prahy aktivním seniorům