Valorizace penzí 2016 – jednorázový příspěvek 1200 Kč

Je dobojováno. O valorizaci penzí na rok 2016 je rozhodnuto. Poslanecká sněmovna odhlasovala jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 1200 Kč.

Rada seniorů od dubna prosazovala vyšší než zákonnou valorizaci a přikláněla se k této alternativě zejména proto, že navýšení tímto způsobem znamená i navýšení vyměřovacího základu, z nějž se počítají valorizace další.

Avšak od června, kdy bylo více méně jasné, že vyšší valorizace neprojde – vláda neschválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve výši 1,8% a naopak přišla s jednorázovým příspěvkem ve výši 600 – bojovala RS ČR za to, aby onen příspěvek byl v rozmezí 1000 – 1200 Kč.

S tímto svým požadavkem oslovila  jmenovitě všechny poslance. A pak čekala, jak jednání dopadne. Počtvrté dnes seděl předseda RS ČR v poslanecké sněmovně. Až dnes se dočkal výsledku a spolu s ním i všichni příjemci důchodů. “Nakonec se na 35. schůzi sněmovny hlasovalo pro dva návrhy. Prvním z nich byl návrh poslance ODS Ing. Vladislava Vilímce na mimořádnou valorizaci s platností od dubna 2016 ve výši 1,2%, což by důchodcům vyneslo cca 136 Kč měsíčně navíc. K tomu by přijetí tohoto návrhu znamenalo navýšení základní výměry penzí, návrh však přijat nebyl,” informuje Dr. Zdeněk Pernes.

“Posléze se jednalo o návrhu 1200 Kč, s nímž původně přišel poslanec KSČM RSDr. Miroslav Opálka. Ten přijat byl, pro bylo nakonec 156 ze 160 přítomných poslanců. Všem samozřejmě děkujeme. Teď nás čeká další fáze, a to věc, kterou se snažíme prosadit již několik let. Totiž – aby se změnil mechanismus celé valorizace. V první fázi bychom byli rádi, aby se vrátil alespoň stav před reformou ministra Drábka, posléze bychom si představovali zcela jiný model. Přikláněli bychom se k jejímu navázání na spotřební koš důchodců a domníváme se, že by se na penzích měl rovněž více odrazit růst reálných mezd,” uzavřel Zdeněk Pernes.

Jak který poslanec u jednotlivých návrhů hlasoval najdete zde - hlasovani

Celou problematiku valorizace penzí 2016 shrne i měsíčník Doba seniorů ve svém prosincovém vydání.