PŘEDSEDA RADY SENORŮ ČR K VALORIZACI PENZÍ 2016

 

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

osmiměsíční boj o valorizaci penzí 2016 skončil. Dvě stovky dopisů donesených a zástupcům poslaneckých klubů osobně předaných v pátek 11. září do Sněmovny našlo své adresáty. Tzv. jednorázový příspěvek důchodci byl navýšen z 600 vládních na 1 200 poslaneckých Kč. Přesně tak jak jsme požadovali. V přepočtu na jednotlivé měsíce budou důchody navýšeny o 100 + 40 = 140 Kč plošně všem důchodcům. Aktivity Rady seniorů ČR tak prospěly nejen důchodcům starobním, ale též invalidním a pozůstalostním. Máme z  toho velkou radost, poslanci alespoň částečně napravili to, co vláda zanedbala. Nejvyšší orgán sjednoceného důchodcovského hnutí, tj. Kolegium Rady seniorů ČR, děkuje poslankyni Janě Hnykové (Úsvit), že dialog o vyšší než vládní, podhodnocené částce ve Sněmovně zahájila. Kolegium děkuje poslancům Jaroslavu Zavadilovi (ČSSD – příspěvek navýšit z 600 na 1 000 Kč), RSDr.Miroslavu Opálkovi (KSČM – příspěvek navýšit z 600 na 1 200 Kč) a Ing.Vladislavu Vilímcovi (ODS – mimořádná valorizace důchodů k 1. dubnu 2016 na úrovni 1,2 % u průměrné starobní penze, tj. cca 136 x 9 = 1 224 Kč). Kolegium také děkuje všem 156 ze 160 přítomných poslanců, kteří nakonec schválili návrh poslance Opálky a Jednorázový příspěvek důchodci navýšili z 600 na 1 200 Kč.  

S ohledem na rychlý růst ekonomiky a zejména na skokové navýšení platů politikům, soudcům a úředníkům státní i veřejné správy ale považuje Rada seniorů ČR valorizaci penzí 2016 za minimum možného. Ve hře je stále valorizace mimořádná, o které bude kolegium RS ČR v prosinci jednat.

 

Vážené seniorky, vážení senioři,

v polovině srpna jsem si Vás dovolil požádat o zapojení do celonárodní diskuse seniorů k nastavení budoucího schématu valorizace penzí. A to jak prostřednictvím dotazníku umístěného na náš web, tak i do měsíčníku Doba seniorů. Měsíčník vychází v 10 000 nákladu. Současné schéma považujeme za nedokonalé, nespravedlivé a diskriminační k důchodcům s nízkými penzemi. Do diskuse se zapojilo prostřednictvím webových stránek  9 osob a prostřednictvím Doby seniorů 7 osob. Všem děkuji. Vaše návrhy a požadavky byly předány Odborné komisi pro důchodovou reformu, která s  nimi pracuje. V současné době je diskutováno navýšení základní výměry důchodů ze současných 2 400 na cca 8 500 Kč, čímž by byl prakticky vyřešen problém minimálního starobního důchodu, o jehož zavedení Rada seniorů ČR dlouhodobě usiluje. Loni jsme dokonce zpracovali a odpovědným ústavním činitelům předali vlastní návrh zákona o minimálním starobním důchodu. U alternativního scénáře valorizačního vzorce jsou diskutovány původní požadavky Rady seniorů, a to  valorizaci vázat nikoliv na index růstu spotřebitelských cen (CPI), ale na index růstu životních nákladů důchodců, což  je přesnější a spravedlivější  Dále tzv. podíl na růstu prosperity společnosti navýšit ze současné třetiny na polovinu růstu reálných mezd. Zatím ale nic není rozhodnuto. Proto sledujte www.rscr.cz a stránky důchodové komise www.duchodova-komise.cz.

 

Vážené seniorky, vážení senioři,  

děkuji Vám za podporu našeho úsilí, přeji vše dobré a jsem s úctou

Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů České republiky