Valorizace penzí 2016

Rada seniorů ČR na své tiskové konferenci seznámila přítomné novináře s požadavky na valorizaci penzí pro rok 2016.  Předseda dr. Zdeněk Pernes vysvětloval požadavek RS ČR na vyšší než zákonnou valorizaci důchodů na rok 2016. Informoval zástupce médií rovněž o tom, že se RS ČR obrátila na ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí o přezkum právního výkladu Nejvyššího soudu České republiky o průměrné mzdě ve vztahu k výpočtu důchodů.

Co vede RS ČR k požadavku vyšší valorizace důchodů 2016? RS ČR chce vykompenzovat pokles reálné kupní síly důchodců, k němuž v posledních letech došlo.

Reálná kupní síla starobních důchodů v roce 2010 meziročně poklesla o 1,34 %, v roce 2012 pak klesla o 2,35 % a v roce 2013 o 0,2 %. Rady seniorů žádala o vykompenzování poklesu reálné kupní síly důchodů za uplynulá léta už při valorizaci 2015, k tomu došlo pouze částečně. Průměrný starobní důchod meziročně vzrostl pouze o 1,8 %. Stále tedy zbývá dva procentní body vykompenzovat.

Podle současného nastavení valorizačního vzorce (100 % inflace spotřebitelských cen, CPI + 1/3 růstu reálných mezd) a cenového vývoje lze důvodně předpokládat valorizaci 2016 na úrovni jednoho procentního bodu. S takto nízkou valorizací Rada nesouhlasí vzhledem k prokazatelnému poklesu reálné kupní síly důchodů ve výše uvedených letech. Chce tedy pouze dodatečně vykompenzovat tento pokles právě ve valorizaci důchodů 2016.

Valorizace požadovaná RS ČR činí 339 Kč u průměrné starobní penze, nikoli 113 Kč, o něž by penze pravděpodobně vzrůst měly. Ministryně práce a sociálních věcí již byla o tomto požadavku, který sjednoceného důchodcovského hnutí považuje za legitimní, minulý týden informována. Rada seniorů ČR požádála ministryni o zpracování věcně příslušné novely zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a o její předložení do vlády a Parlamentu ČR.

Ministryně se ještě týž den v rozhovoru pro ČT vyjádřila v tom smyslu, že ministerstvo práce a sociálních věcí s vyšší valorizací penzí počítá, její výše bude předmětem debat a vyjednávání.

Přezkum výpočtu důchodů, který RS ČR požaduje, vychází z právního výkladu Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud České republiky provedl právní výklad institutu „průměrná nominální měsíční mzda fyzických osob“. Tento výklad může mít vztah k výpočtu důchodů v České republice (§ 17 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Rada seniorů ČR obdržela desítky návrhů a požadavků na zorganizovaní hromadného soudního přezkumu. Předsednictvo RS ČR na svém zasedání možnost hromadného soudního přezkumu zamítlo s tím, že jde o individuální věc každého seniora. Na základě rozhodnutí Kolegia však žádá o přezkum zákonnosti výpočtu důchodů ve vztahu k nové situaci věcně odpovědné ministerstvo – tedy na ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě prokázání nezákonného postupu pak žádá nedoplatek způsobený chybným výpočtem důchodů, obdobně jako u soudců a státních zástupců, doplatit 3 roky zpět. Také tento dopis byl ministryni práce a sociálních odeslán.