SETKÁNÍ PORADCŮ RS ČR

V pátek 19. prosince proběhla v sídle RS ČR v Domě odborových svazů na pražském Žižkově celostátní porada pracovníků Rady seniorů ČR, tedy těch, kteří jsou v jednotlivých krajích k dispozici seniorské populaci v bezplatných poradnách, které RS ČR již devět let provozuje.

Poradu zahájil předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes, v úvodu představil jednotlivé poradce, ale také místopředsedy RS ČR, kteří byli na setkání rovněž pozváni. Následovalo vyhodnocení bezplatného poradenství v roce končícím, kdy předseda poděkoval pracovníkům poraden za jejich činnost a dále je seznámil s projektem, který Rada seniorů předložila na rok 2015.

Na pořadu jednání byly rovněž navrhované úpravy právních předpisů souvisejících s poradenstvím a také informace z Odborné komise pro důchodovou reformu a odborných týmů pro tvorbu koncepce sociálního bydlení. Po krátké diskusi pozval předseda všechny přítomné na společný oběd.