PŘEDSEDA RS ČR K NOVÉMU ROKU

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

oslavili jsme nejkrásnější svátky roku, doufám, že ve zdraví, pohodě a štěstí. Před námi je Silvestr a nový rok, tedy čas hodnocení a nových předsevzetí. Loni jsem si ve svém novoročním vystoupení dovolil připomenout šest nejzávažnějších z  řady diskriminačních rozhodnutí posledních pravicových vlád, která v novodobé historii České republiky nebývalým způsobem devastovaly a stále devastují skromnou kvalitu života seniorské populace. Letos je situace jiná, ze šesti hrozeb se za velkého úsilí Rady seniorů ČR podařila odstranit polovina. Hovořím o znovu obnovení plnohodnotné valorizace penzí, o znovuobnovení zrušené slevy na dani pro 150 000 pracujících důchodců a o zrušení poplatků ve zdravotnictví. Dlouhodobé finanční dilema osamocených starších osob, zda zaplatit nájem nebo poplatky při delším pobytu v nemocnici, je tímto vyřešeno. A důsledkem velmi nízkého růstu životních nákladů důchodců (0,1 % za leden až listopad 2014) nedojde ani k původně avizovanému poklesu reálné kupní síly důchodů. Ano, máme k seniorům vstřícnou vládu a spravedlivý ústavní soud, oběma za podporu našich aktivit děkujeme. U ostatních indikátorů měření kvality života seniorů ale situace již jednoznačná není. Sociální ochrana finanční dostupnosti nájemního bydlení osamocených seniorů se zvýšila pouze nepatrně a u sociálního postavení seniorů dojde důsledkem rychlejšího růstu mezd oproti růstu penzí opět k meziročnímu poklesu. Situace se dle dostupných prognóz má opakovat i v roce 2015. Měřeno mediánem důchodu k mediánu mzdy dosahuje v ČR náhradový poměr 53 %, na Slovensku 62 %, v Polsku 55 %, v Maďarsku 59 % a v Rumunsku 64 %. A měřeno paritou kupní síly penzí k hladinám spotřebitelských cen měli čeští senioři nad 65 let věku loni čistý mediánový měsíční příjem desátý nejnižší v Evropské unii!

Rok 2015 je rokem 10. výročí vzniku a činnosti Rady seniorů ČR v občanské společnosti a rokem 10. výročí působnosti měsíčníku Doba seniorů na české mediální scéně. Obě výročí oslavíme prací. Nastavení českého penzijního systému za vyspělými zeměmi zaostává, na starobní, invalidní a pozůstalostní penze vynakládáme 9,7 % HDP, což je až 18. místo z Evropské osmadvacítky! Prosazením valorizace penzí na úrovni 1,8 procentního bodu byl částečně vykryt pokles reálné kupní síly penzí za léta 2012 a 2013, k plnému vykompenzování ale stále chybí 82 Kč u průměrné penze. U penzí nižších než průměrných, kterých letos bylo 55,22 %, jde o částky ještě vyšší. Systémový problém upozorňuje na nedokonalý a nespravedlivý mechanismus valorizace penzí, který přetrvává od října 2011, tj. od tzv. „malé penzijní reformy“ ministra Drábka. Nejvíce jsou postiženi důchodci s nízkými penzemi, kterým třetinová valorizace zdaleka nevykompenzovala ani růst životních nákladů, natož spravedlivý podíl na prosperitě společnosti. Česko stále postrádá institut minimálního starobního důchodu, který pře rokem 1996 existoval a který je běžnou dominantou penzijních systémů v okolních zemích. Šance věcmi pohnout je prostřednictvím důchodové komise, které jsme spravedlivé a progresivnější valorizační schéma nejen navrhli ale také dostatečně zdůvodnili. Tj. základní výměru valorizovat plošně o růst spotřebitelských cen a procentní výměru procentuálně o 1/3 přírůstku reálných mezd. Návrh zákona o minimálním starobním důchodu již RS ČR zpracovala a pokud bude přijat zásadním způsobem změní sociální postavení 185 534 příjemců nejnižších penzí. U připravované koncepce a zákona o sociálním bydlení budeme prosazovat dostatečnou sociální ochranu seniorské populace a zejména urychlenou realizaci. Obé Česká republika postrádá již osm let. Ke zvýšení kvality života starobních důchodců uplatnila Rada seniorů ČR u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2014 sedm aktuálních požadavků a k zabezpečení dostupnosti zdravotní péče v  prosinci 2013 požadavků deset (vše na www.rsc.cz). Jejich podporu přislíbily všechny strany vládní koalice a uzákonění minimální starobní penze a statutu seniora jako chráněné osoby též prezident republiky. Pokud budou požadavky splněny, budeme se mít dobře.

Vážené seniorky, vážení senioři, děkuji Vám za podporu Rady seniorů České republiky a do nového roku si dovoluji popřát všem pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.