Pozdrav místopředsedy RS ČR Aloise Malého

Alois Malý, předseda KR

Alois Malý, předseda KR

Vážení spoluobčané, vážení senioři,

opět, neuvěřitelnou rychlostí, uběhl další rok. Co nám přinesl? Každopádně byl velmi akční. Jak v práci KR seniorů Ústeckého kraje, tak v aktivitách RS ČR.

Jako každý rok KR seniorů finančně pomáhala různým klubům tím, že přispívala na jejich společenské akce. Krajská rada sama pak uspořádala velmi kladně hodnocené oslavy Mezinárodního dne seniorů, které vyvrcholily v Ústeckém divadle, podílela se na prvním ročníku Art soutěže, zorganizovala soutěž o nejaktivnější klub, sportovní den seniorů v Litvínově a tak by se dalo pokračovat.

Samozřejmě je na místě touto cestou poděkovat vedení kraje, který všechny uvedené aktivity financoval.

A vzhledem k tomu, že za sebou máme jednání se současným hejtmanem Ústeckého kraje, mohu slíbit, že i v příštím roce budeme moci přispět klubům na jejich volnočasové aktivity. Opět připravíme oslavy dne seniorů, druhý ročník soutěže o nejaktivnější klub kraje i Art soutěž pod záštitou pana hejtmana. A chybět nebude ani sportovní soutěž seniorů v květnu 2015. Navíc příští rok proběhnou Mezinárodní sportovní hry RS ČR v Olomouci, jichž se zúčastní se jedno družstvo z každého kraje.

Také RS ČR jako celek udělala pro seniory kus velké a záslužné práce. Podařilo se prosadit zvýšení valorizace důchodů v roce 2015 průměru o 200 Kč, RS ČR má velkou zásluhu na tom, že byla znovuobnovena zrušená slevy na dani pracujícím důchodcům, byl připraven zákon o minimálním důchodu, členové předsednictva jsou členy  různých komisí (rada vlády, komise pro důchodovou reformu, atd.). Velice aktivní je RS ČR při jednáních ohledně nového zákona o sociálním bydlení.

Letošní rok byl navíc ve znamení voleb do zastupitelstev ve městech a obcích. Někde to proběhlo v klidu, bez afér, jinde se naopak kupčilo s hlasy a někde, jako třeba v Chomutově či Bílině, kde nakonec soud volby zrušil a proběhnou nové koncem ledna 201. Jinde zase, třeba v Mostě, se dosud vládnoucí strana nemohla smířit s porážkou, a protahovala předání vlády novému zastupitelstvu, co nejvíce to šlo. Což samozřejmě způsobilo problémy. Muselo se začít s provizorním rozpočtem. Ale jako vždy, nakonec se vše vyřeší, zklidní a začne normální práce.

Proto Vám, vážení přátelé a spoluobčané, přeji krásné prožití svátků Vánočních, hodně štětí, pohody a hlavně mnoho zdraví do Nového roku 2015. Ať se každému splní přání, co si přeje. Buďme k sobě slušní, usměvaví a tolerantní. Pak určitě budeme proplouvat nelehkou dobou v klidu a pohodě.

Vše dobré přeje místopředseda RSČR, předseda KR Ústeckého kraje a zastupitel města Most

 

Alois Malý