Valorizace důchodů na Důchodové komisi:

Po třítýdenní přestávce se včera na zasedání Odborné komise pro důchodovou reformu opět řešilo koncepční nastavení valorizace důchodů v České republice. Předseda Komise prof. Potůček představil Modelovou simulaci plošné valorizace penzí, kterou na jeho zadání vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde o simulaci nekomplexní, zaměřenou pouze na procentní výměry důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní), nikoliv na valorizaci výměr základních, které se každoročně jednotně valorizují o 1/9 nárůstu nominálních mezd. Simulace ukázala, že rozdíly plošné a současné valorizace nejsou podstatné, a že neovlivní ani individuální náhradový poměr ani hranici chudoby starobních důchodců. Po diskusi bylo rozhodnuto simulační model datově aktualizovat a znovu předložit důchodové komisi k projednání. O návrzích  předsedy Rady seniorů České republiky, předložených důchodové komisi před třemi týdny, tj. základní výměry důchodů valorizovat plošně o růst spotřebitelských cen a procentní výměru procentuálně  o 1/3 reálných mezd se nehlasovalo. Situace je tedy stále otevřená, nic není rozhodnuto.